Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Історичне коріння міжнародної стандартизації : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

1.2. Історичне коріння міжнародної стандартизації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Ключові слова та поняття: директиви ЄС, Євро-Азіатська Рада з ста-ндартизації, Європейський комітет з стандартизації (СЕN), історичні пе-ріоди розвитку світової стандартизації, Комітет ІSО з оцінки відповіднос-ті продукції вимогам стандартів (САSСО), Конвенція по організації Міжна-родної комісії мір і ваг, Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС), Міжнаро-дна конференція мір і ваг, Міжнародна організація законодавчої метрології (ОІМL), Міжнародна організація з стандартизації (ІSО), Міжнародна органі-зація з стандартизації тестування (ISTO), Міжнародна спілка електро-зв’язку (ITU), Міжнародна федерація національних асоціацій з стандартиза-ції (ISA), Міжнародне бюро мір і ваг, модернізації капіталістичних відносин, Світова організація торгівлі (WТО), стандарти ІSO, технічний комітет, членство в ІSО

Багатовікова історія стандартизації дуже цікава та корисна для суспільства, хоча її зародження та становлення відображають лише розрізнені дані. Роботи зі стандартизації аж до 1901 р. здійснювались в основному шляхом приватної ініціативи на території окремої країни, міста підприємства. Основні історичні періоди розвитку світової станда-ртизації представлені на рис. 1.2.1.

Стандартизація виникла у глибокій давнині, розвивалася поступово, її успіхи сприяли культурному, науково-технічному та економічному прогресу на усіх ступенях цивілізації. Динаміка розвитку суспільства свідчить про удосконалення трудової діяль-ності людей, створення нових знарядь праці та різних виробів, освоєння нових методів і навичок їх застосування. Тому з’явилась потреба у відборі та фіксуванні найбільш вдалих результатів трудової діяльності з метою їх повторного використання. Письмен-ність, система лічення, грошові одиниці, одиниці міри і ваги, архітектурні стилі, різні гіпотези та теорії, взагалі всі закони і моральні норми — все це прояви фактичної стан-дартизації. Ще на зорі свого розвитку суспільство зрозуміло переваги спрямованого обмеження, яке забезпечує єдність методів, і зручність виготовлення та використання виробів.

Елементи стандартизації з’явилися тоді, коли ще не існувало поняття про цей тер-мін. Вже за 2400 років до н. е. у Китаї було впроваджено єдину систему п’яти мір. За одиницю цієї системи мір була прийнята відстань між двома вузлами бамбукової жерди-ни, які давали звуковий тон. Основні історичні періоди розвитку світової стандартизації

період природного розвитку стандартизації — виникнення мови, письменності, міри та

ваги (до кінця ХІХ ст.)

Л L

початковий період стандартизації (кінець ХІХ ст. — перша половина XX ст.) — розвиток національних систем стандартизації;

міжнародне об’єднання зусиль в галузі стандартизації (друга половина ХХ ст.), створення та функціонування Міжнародної організації зі стандартизації (ISO)

стандартизація високого рівня (з 1990 р.) — з розвитком інформаційних технологій стандартизації загальносвітового характеру

Рис. 1.2.1.