Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основними невідповідностями під час випробувань є: : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Основними невідповідностями під час випробувань є:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

магниевый скраб beletage

•          невідповідність температурних режимів за умов несправності;

•          недостатня електрична міцність Ізоляції;

•          невідповідність шляхів витоку і необхідних повітряних проміжків;

•          відсутність подвійної ізоляції для апаратів другого класу захисту;

•          небезпека виникнення пожежі поблизу апарата за умов несправності;

•          порушення електричної міцності ізоляції за умов несправності;

•          перегрів вище допустимих норм частин апарату за умов несправності;

•          застосування комплектуючих, які не відповідають вимогам стандарту (шнурів жив-лення, штепсельних вилок, конденсаторів, трансформаторів тощо);

•          можливість доступу до частин апарата, які знаходяться під небезпечною напругою;

•          відсутність необхідних маркувань продукції;

•          відсутність інформування споживачів щодо вимог безпеки користування в настано-вах з експлуатації українською (російською) мовою;

•          невідповідність стандартам та нормам, чинним в Україні у галузі електромагнітної сумісності, в частині, випромінювання радіоперешкод та перешкодозахищеності від впливу електромагнітних коливань.

Серед такої продукції є вироби відомих фірм, зокрема «LG», «Fillips», «SUC», «Sony» та деяких інших. Тільки за 1998 р. у ДВЦ ЗМП мали місце 40 негативних результатів ви-пробувань імпортної продукції, що була виготовлена на підприємствах, які мають сертифі-кати на систему якості відповідно до стандартів серії ISO 9000.

Досвід НТЦ ССЕТ «ЕЛСІ» з проведення робіт з сертифікації систем якості свідчить, що наявність сертифікатів на систему якості, виданих у національних системах сертифіка-ції інших країн світу, не обов’язково підтверджує високий рівень цієї системи. Так, на під-приємствах Німеччини, Японії, Італії та Ізраїлю наші фахівці виявляли невідповідності (які згодом виправлялися), хоч ці підприємства мали відповідні сертифікати від своїх наці-ональних органів.

Визнання результатів оцінки відповідності можливе лише на підставі двосторонніх угод з країнами-торговельними партнерами України, якщо вона повністю відповідає вимо-гам Угоди про технічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгівлі і Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». А це, у свою чергу, спрямовує Україну на само-стійність, суверенітет та рівноправність у міжнародних відносинах, створює рівноправні умови для вітчизняного виробника та імпортера.

Отже, існування в законодавстві ЄС положень щодо можливості експортування про-дукції до третіх країн, яка не відповідає вимогам ЄС, ще раз підтверджує необхідність проведення робіт з оцінки відповідності побутової радіо- і електротехніки, що надходить на ринок України.