Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.6.1. Сертифікація радіоелектронної апаратури, побутового електри-чного та аналогічного обладнання : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

2.6.1. Сертифікація радіоелектронної апаратури, побутового електри-чного та аналогічного обладнання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

У сучасному суспільстві підприємства та організації у великих обсягах закуповують, встановлюють та експлуатують комп’ютери, телекомунікаційну, медичну техніку, високо-технологічні промислові установки. Радіоелектронні технології широко використовуються в навігації, аерокосмічній галузі, військовій справі. Численні електротехнічні та електро-нні прилади (мікрохвильові печі, холодильники, електробритви, пилососи, радіоприймачі, магнітофони, телевізори, телефони та інші засоби розваг і спілкування) стали звичними і абсолютно необхідними у нашому побуті.

Побутове електрообладнання та радіоелектронна апаратура є одними з тих видів продукції, обов’язкову сертифікацію якої в Україні було запроваджено.

У країнах ЄС сертифікацію з безпеки електрообладнання введено Директивою № 73/23 від 19.02.73, а з питань електромагнітної сумісності –Директивою № 89/336 з 1989 р. Це зумовлено тим, що телевізори, магнітофони, музичні центри та інша побутова техніка, яку має практично кожна родина, характеризується підвищеними вимогами щодо безпеки використання, особливо електро- та пожежобезпеки.

Важливими є національні стандарти, гармонізовані з міжнародними, стосовно радіо-електронної апаратури, побутового електричного та аналогічного обладнання:

•          ДСТУ ІЕС 60335-2-17:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних при-ладів. Частина 2-17. Додаткові вимоги до ковдр, м’яких підстилок та аналогічних гнучких нагрівальних приладів»;

•          ДСТУ ІЕС 60335-2-21:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних водонагрівачів»;

•          ДСТУ ІЕС 60335-2-41:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних при-ладів. Частина 2-41. Додаткові вимоги насосів»;

•          ДСТУ ЕN 50084:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Вимоги до підключення пральних машин, посудомийних машин та сушильних приладів барабанного типу до водопровідної мережі»;

•          ДСТУ ІЕС 60335-1:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Безпека. Частина 1.Загальні вимоги»;

•          ДСТУ ІЕС 60335-2-30:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних при-ладів. Частина 2-30. Додаткові вимоги до кімнатних обігрівачів»;

•          ДСТУ ІЕС 60335-2-35:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних при-ладів. Безпека. Частина 2-35. Додаткові вимоги до проточних водонагрівачів».

•          ДСТУ ЕN 30-1-2:2004 «Плити газові побутові. Частина 1-2. Вимоги безпеки. Плити, що мають духовки та (чи) грилі з примусовою циркуляцією повітря;

•          ДСТУ ЕN 30-1-3:2004 «Плити газові побутові. Частина 1-3. Вимоги безпеки. Плити, що мають скляний чи керамічний стіл;

•          ДСТУ ЕN 30-1-4:2004 «Плити газові побутові. Частина 1-2.Вимоги безпеки. Плити з одним чи більше пальниками з системою автоматичного управління. В Україні обов’язкову сертифікацію цієї продукції здійснює орган з сертифікації

електротехнічних виробів Державний випробувальний центр побутових електричних

машин та приладів (УКРСЕРТЕЛЕК). Введення з 1 липня 1993 р. обов’язкової сертифікації спря-моване на те, щоб протягом року надати можливість підприємствам-виробникам завчасно сертифі-кувати свою продукцію. Починаючи з 1 липня 1994 р. вищезазначена продукція може бути реалізо-вана тільки за наявності сертифіката відповідності Української державної системи сертифікації продукції УкрСЕПРО, виданого органом з сертифікації електротехнічних виробів УКРСЕРТЕЛЕК. Держстандарт України наказом № 567 від 12.09.97 затвердив «Правила обов’язкової сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання І комплектуючих». До такої продукції належать:

•          кабелі та шнури;

•          конденсатори як комплектуючі;

•          перемикачі для приладів та автоматичні керуючі пристрої * електроприладів побуто-вого призначення;

•          електроприлади побутового та аналогічного призначення;

•          установні комплектуючі та з’єднувальні пристрої;

•          світлотехнічні вироби;

•          вимірювальні електроприлади;

•          електрообладнання медичного призначення;

•          обчислювальне, інформаційне та конторське обладнання;

•          низьковольтна силова апаратура керування;

•          електроустановні захисні пристрої;

•          захисні трансформатори та подібне обладнання;

•          ручні електроінструменти;

•          електронна апаратура і пристрої розважального призначення, що живляться від мережі. Ці «Правила» побудовані на підґрунті державних стандартів України, що встановлюють

порядок і правила сертифікації в Системі УкрСЕПРО. Крім того, наказом Держстандарту України також були затверджені «Правила обов’язкової сертифікації засобів обчислюваль-ної техніки» від 25.06.97 р. № 366.

Сертифікація електрообладнання в Україні здійснюється за показниками безпеки та електро-магнітної сумісності (ЕМС) кількома сертифікаційними центрами: Державним випробувальним центром електропобутових машин та приладів (ДВЦ ЕМП), Державним випробувальним центром (ДВЦ) «МАГІС», Науково-технічним центром стандартизації та сертифікації електро-нної техніки (НТЦ ССЕТ) «ЕЛСІ», м. Київ.

Під час здійснення сертифікації УКРСЕРТЕЛЕК застосовує передбачені Правилами Схеми сертифікації електрообладнання та радіоапаратури (табл. 2.6.2).

Сертифікація з безпеки радіоелектронної апаратури здійснюється, зокрема, на відповід-ність вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.2.006-87 «Безопасность аппаратуры злект-ронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний», Що є гармонізованим з відпові-дним стандартом Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС 65). До речі, електропобутове обладнання сертифікується за вимогами стандартів, що гармонізовані зі стандартами Міжнаро-дної електротехнічної комісії серії ІЕС 335 (це Державний стандарт ГОСТ 27570 «Безопас-ность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испыта-ний» та стандартами цієї ж серії на конкретні види продукції ГОСТ 27570.1-ГОСТ 27570.44).

Таблиця 2.6.2

Схеми сертифікації електрообладнання та радіоапаратури

 

Схема Зміст сертифікації      Термін дії сертифіката

Т          Первісні типові випробування зразків продукції та наступний технічний нагляд за відповідністю сертифікованої продукції шляхом проведення періодичних контрольних випробувань зразків, вилучених у виробника (не більше двох перевірок на рік).       1р ік

І           Первісні типові випробування зразків продукції та передліцензійна інспекція виробництва з наступним технічним наглядом за відповідністю сертифікованої продукції шляхом періодичних контрольних випробувань зразків, вилучених у виробника, та поточних періо-дичних інспекцій виробництва (не більше двох перевірок на рік) 3р оки

АС      Первісні типові випробування зразків продукції та атестація виробництва або сертифікація системи якості з наступним технічним наглядом за відповідністю сертифікованої продукції шляхом проведення періодичних контрольних випробувань зразків, вилучених у виробника, та контрольних перевірок атестованого виробництва або сертифікованої системи якості (не більше двох перевірок на рік)    Відповідає терміну дії атестата ви-робництва або

сертифіката системи якості

П         Випробування партії продукції, що імпортується в Україну        Партія товару

С         Випробування кожної одиниці продукції (100% -випробування)         

У зв’язку з новими публікаціями стандартів ІЕС серії 335 в Україні розпочато розроб-ку, яку фінансує Держспоживстандарт України, нових нормативних документів ДСТУ 3135/ГОСТ 30345 на заміну ГОСТ 27570.

Введено в дію понад 20 державних стандартів України, що віддзеркалюють вимоги до електропобутових машин та приладів.

Робота всіх електричних засобів більшою чи меншою мірою супроводжується різни-ми електромагнітними випромінюваннями, які створюють перешкоди для інших технічних засобів. І саме електромагнітні перешкоди є одним з показників стану навколишнього середовища, бо, як відомо, ефір з точки зору передачі інформації хоч і невичерпний, але обмежений ресурс. Тому проблема забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС), тоб-то одночасного функціонування великої кількості радіоелектронних та електротехнічних засобів на обмеженій території без створюваних ними перешкод стає найважливішою. Вплив електромагнітного випромінювання стосується одночасно трьох важливих напрям-ків діяльності людини в усіх індустріально розвинених країнах: охорони праці, безпеки технічних засобів та захисту навколишнього середовища.

Враховуючи це, в країнах ЄС згідно з Директивою 49/33 ЄЕС від 01.01.92 жоден технічний прилад не може бути реалізований на європейському ринку, якщо він не задо-вольняє нормативи європейських або міжнародних стандартів у галузі електромагнітної сумісності.

Нині у більшості галузей техніки України вимога щодо ЕМС як у частині випромі-нювання радіоперешкод, так і в частині перешкодозахищеності регламентується станда-ртами та нормами, розробленими Державним комітетом з радіочастот колишнього СРСР. Ці документи були розроблені в той період, коли в країні домінували інтереси військових відомств, «залізної завіси», та, виходячи з даної ситуації, — у сфері телеко-мунікацій (наприклад, наявність радіомовлення в діапазоні ЧМ 65,8-74 МГц тощо). Тому дані документи не є повною мірою гармонізованими з європейськими та міжнародними стандартами (ІЕС, CISPR та ЕN). Така ситуація зумовлює проблеми у визнанні результа-тів випробувань у цій частині, і вона не може бути водночас змінена, бо для цього, по-перше, необхідне удосконалення нормативної бази на основі гармонізації з відповідними стандартами Комітету CISPR, по-друге, — прийняття відповідних рішень щодо окремих ділянок частотного діапазону та його розподілу в Україні, який потребує певних витрат на дослідження. Крім того, головним фактором є непідготовленість промисловості Укра-їни до виконання вимог нових нормативних документів, і що не потребує значних кош-тів на дооснащення як випробувальних лабораторій промислових підприємств, так і сертифікаційних центрів. Наприклад, для дооснащення однієї лабораторії випробувань побутового електрообладнання на вимоги ЕМС згідно з стандартами CISPR або ЕN не-обхідно близько 2,5 млн доларів СЕІА.

Так, щорічно відмовляють в оформленні сертифікатів з причин встановленої шляхом випробувань невідповідності зразків вимогам безпеки та електромагнітної сумісності при-близно 20 % найменувань імпортованої продукції радіоелектронного профілю (Китай, Тайвань, Малайзія, Сінгапур, Корея, В’єтнам тощо), до 15 % найменувань електропобуто-вих приладів, понад 10 % каменувань комп’ютерної техніки і таке ін. Також слід відзначи-ти, що понад 20 % заявникам центри відмовляють у проведенні сертифікації через відсут-ність необхідної документації і маркування, порушення в оформленні товаросупровідних документів тощо.