Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Фактори формування систем сертифікації однорідної продукції : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Фактори формування систем сертифікації однорідної продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Методологічною основою обов’язкової сертифікації визначених груп однорідної про-дукції є директиви ЄС, передусім, Директива Ради ЄС 2001/95/ЄС про загальну безпеку продукції. В ЄС проводиться сертифікація тієї продукції, яка може зашкодити здоров’ю, безпеці людей або навколишньому середовищу. Перелік видів цієї продукції закріплений в європейських Директивах «нового підходу» і є обов’язковим для країн, що входять до ЄС. Комісія ЄС прийняла рішення стосовно системи оцінки відповідності для різноманітних сімей (груп) продукції.

Основні відмінності Правил обов’язкової сертифікації в країнах ЄС (продукції, Директиви на яку передбачають модульну оцінку відповідності) представлені на рис. 2.6.2.

В Україні правові засади обов’язкової сертифікації визначених груп однорідної прод-укції визначені в таких основоположних нормативних документах:

•          Закони України: «Про захист прав споживачів» від 15.12.93 р. № 1023-ХП (в редакції від 01.12.2005 р. № 3161-IV), «Про стандартизацію і сертифікацію» 10.05.93 р. № 46-93, «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р. № 2406-ІІІ, «Про стандарти, технічні рішення та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 р. № 3164-IV, «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.91 р № 1264-ХІІ, «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2695-ХІІ, «Про охорону атмосфер-ного повітря» від 16.10.92 р. № 2708-ХІІ, «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» від 08.04.93 р. № 30-93, «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використан-ня неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 р. № 1393-ХІV, «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 07.02.2002 р. № 3037-III та ін.;

•          постанови Кабінету Міністрів України: «Про порядок зняття з виробництва та екс-плуатації, вилучення з реалізації, відкликання, повернення від споживачів недопусти-мо небезпечної продукції» від 25.01.91 р., «Про верифікацію сертифікатів про похо-дження товарів з України» від З0.07.96 р. № 846, «Про внесення змін до «Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов’язковій сер-тифікації в Україні: від 08.11.2000 р. № 1672 та ін.;

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ В ЄС

На стадії розробки конструкторського зразка

На стадії виробництва продукції

 

Підтвердження наявності необхідних

умов для забезпечення стабільності

технології, показників якості та безпеки

продукції

Рис. 2.6.2.

Особливості правил обов’язкової сертифікації в ЄС

• накази Держспоживстандарту України (до 1 жовтня 2002 р. — Держстандарт Украї-ни): «Про введення обов’язкової сертифікації продукції в Україні» від З0.08.93 р. № 95, «Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні від 30 черв. 1993 р. № 95 (в редакції від 1 лют. 2005 р. № 28). «Правила обов’язкової серти-фікації дитячих іграшок» від 30.06.93 р. № 95, «Правила обов’язкової сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання і комплектуючих» від 12.09.97 № 567, «Правила обов’язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» від 11.04.97 р. № 192, «Правила обов’язкової сертифікації дорожніх транспортних за-собів, їх складових та приладдя» від 17.01.97 р. № 23 (Правила доповнено додатком 9 згідно з Наказом Держспоживстандарту від 25 січ. 2002 р. № 48), «Правила обов’яз-кової сертифікації засобів обчислювальної техніки» від 25.06.97 № 366, «Порядок впровадження модульного підходу оцінки відповідності з урахуванням вимог Дирек-тив Європейського Союзу» від 10.01.99 р. № 2 та ін. В Україні відповідно до чинного законодавства існує перелік однорідної продукції,

що підлягає обов’язковій сертифікації, в якому для кожного виду продукції наведено

обов’язкові вимоги та методи випробувань (табл. 2.6.1). До нього входить близько 7 %

продукції, що випускається у господарстві України1.

Таблиця 2.6.1

Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні

 

№ з/п  Назва продукції

1          Електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби

2          Світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї

3          Ручні електромеханічні машини, переносні верстати та інструмент слюсарно-монтажний з ізолювальними рукоятками

4          Апаратура радіоелектронна побутова

5          Засоби обчислювальної техніки

6          Спеціальні засоби самозахисту

7          Обладнання технологічне для харчової, м’ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування іта харчоблоків

8          Медична техніка

9          Іграшки

1 Аналогічно побудовані системи сертифікації Росії та деяких інших країн СНД. До переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, зокрема в Росії, входить набагато більша номенклатура продукції. У Литовській Республіці введено обов’язкову сертифікацію електротехнічного обладнання, будівельних матеріалів та конструкцій.

Закінчення табл. 2.6.1

 

№ з/п  Назва продукції

10        Мийні засоби

11        Трактори малогабаритні і мотоблоки

12        Обладнання металообробне та деревообробне

13        Зварювальне обладнання

14        Велосипеди, коляски дитячі

15        Засоби охоронного призначення

16        Засоби зв’язку

17        Посуд з чорних і кольорових металів, порцеляни, фаянсу і скла

18        Засоби автоматизації і механізації контрольно-касових операцій і конторське обладнання

19        Побутова апаратура, що працює на твердому, рідкому і газовому паливі

20        Продукція протипожежного призначення

21        Дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя

22        Техніка сільськогосподарська

23        Підіймальні споруди та кранова продукція і

24        Зварювальні матеріали

25        Товари легкої промисловості

26        Харчова продукція і продовольча сировина

27        Нафтопродукти

28        Будівельні матеріали, вироби та конструкції

29        Труби і балони

30        Готельні послуги і послуги харчування, що надаються суб’єктами туристичної діяльності

31        Засоби індивідуального захисту працівників

32        Хімічні джерела струму

33        Техніка радіаційна

34        Кіно-фототехніка

35        Зброя вогнепальна мисливська та спортивна

Слід сказати, що зазначені фактори формування систем сертифікації однорідної про-дукції регламентуються Правилами проведення сертифікації (рис. 2.6.3).

 

I           • У системі однорідної продукції встановлюються:         

u                                            

                        .           номенклатура продукції, яка підлягає сертифікації в даній системі        <

                       

           

           

 

                                              

                        f нормативні документи, на відповідність яким проводиться сертифікація; вимоги, перевіряються, і методи випробувань, які використовуються    які

                       

           

 

                                              

                                   структура системи, функції її учасників     

                       

           

           

 

                                              

                                   схеми сертифікації, які використовуються в системі       

                       

           

           

 

                                              

                        .           правила відбору та ідентифікації зразків для випробувань         

                       

           

           

 

                                              

                                   форми сертифіката і знака відповідності, правила його нанесення       

                       

           

           

 

                                              

                                   умови і правила визнання протоколів випробувань і сертифікатів, виданих зарубіжними організаціями;           N /

                       

           

           

 

                                              

                                   порядок проведення інспекційного контролю за дотриманням правил сертифікації і за сертифікованою продукцією          

                       

           

           

 

                                              

                                   порядок розгляду апеляцій 

                       

           

           

 

                                              

                                   порядок взаємодії з Держспоживстандартом України та іншими державними органами управління, які здійснюють роботи з сертифікації            )

                       

           

           

 

Рис. 2.6.3.

Правилами проведення сертифікації у системі однорідної продукції

Системи сертифікації реєструються Держстандартом України.

Роботу з формування систем сертифікації однорідної продукції здійснює централь-ний орган системи сертифікації. До його функцій входять також керівництво і координація діяльності територіальних органів з сертифікації і випробувальних лабораторій, які вхо-дять до системи, їх облік, а також облік виданих (анульованих) сертифікатів, забезпечення інформацією про правила системи.