Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.6. Сертифікація товарів : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

2.6. Сертифікація товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Ключові слова та поняття: атестація виробництв, брак, державне ре-гулювання безпеки товарів та послуг, експертиза, етикетка, етикетуван-ня, ідентифікація товарів, імпорт, інгредієнти, інспекція виробництва, інспекційний контроль, знак відповідності ліцензія, маркування продукції, мі-кробіологічні характеристики, невідповідність, номенклатура продукції, норми, норми безпеки, обстеження, однорідна продукція, оптова торгівля, партія товару патент, показники, показники безпеки, порядок сертифікації непродовольчих товарів, правила сертифікації у системі однорідної продук-ції, продукція (процеси, роботи, послуги), постачальник, роздрібна торгівля, свідоцтво про визнання, сертифікат про походження, сертифікаційні випро-бування, сертифікація іноземних виробництв, схема сертифікації непродово-льчих товарів, технічний нагляд, технічні вимоги, токсикологічні властивос-ті, торговельна діяльність, торговельне обслуговування, торгівля, форми сертифіката

Як вже зазначено, сертифікація є базою державного регулювання безпеки товарів та послуг для споживача. Її основною функцією є захист людини, її майна і природно-го середовища від негативних наслідків сучасного науково-технічного розвитку, від несумлінних виробників і продавців, а також створення умов для чесної конкурентної боротьби.

Складовими частинами системи регулювання безпеки і якості товарів і послуг є:

система видачі дозволів (ліцензій) на право ведення підприємницької діяльності;

нормативи безпеки і якості;

стандартизація;

метрологія;

методи випробування виробів;

процедура оцінення та підтвердження відповідності виробу, технології або послуги

вимогам нормативних документів

Як вже сказано, кожний товар (процес, послуга), представлений на сертифікацію, від-бирається і досліджується органом з сертифікації за певною визначеною схемою (типові випробування зразків продукції, які відібрані в торгівлі або підприємстві виробника, до-слідження системи, якості продукції на виробництві та ін.).

Важливим засобом сертифікації непродовольчих товарів є оцінення відповідності груп однорідної продукції.

Група однорідної продукції — це сукупність продукції з єдністю властивостей, що виокремлюється за визначеними ознаками.

Непродовольчі товари поділяються на групи однорідної продукції за призначенням і вихідною сировиною (вироби з пластичних мас, електропобутові, скляні і таке інше). Фак-тори, які визначають формування систем сертифікації однорідної продукції представлені на рис. 2.6.1.

Фактори формування систем сертифікації однорідної продукції

наявність аналогічної міжнародної системи

спільність технічних принципів пристроїв (способів функціонування продукції)

спільність призначення продукції і вимог до неї

спільність методів випробувань

спільність галузі розповсюдження нормативних документів

Рис. 2.6.1.