Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Сертифікація і технічні бар’єри в торгівлі : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

2.4. Сертифікація і технічні бар’єри в торгівлі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Ключові слова та поняття: Генеральна угода з тарифів і торгівлі («Ко-декс GАТТ/WТО»), національний ринок, національні системи оцінення відповід-ності, національні системи сертифікації, національні традиції, міжнародні си-стеми оцінення відповідності, однорідна продукція, партнери протекціонізм, процедура оцінки відповідності, регіональні системи оцінення відповідності, світовий ринок, сертифікаційні бар’єри, технічні бар’єри у міжнародній торгі-влі, транснаціональні корпорації

Як відомо, важливою функцією сертифікації є захист національного ринку від закор-донних несумлінних конкурентів. Разом з тим сертифікація значно впливає на розширення міжнародного економічного співробітництва. Проте наявність великої кількості національних систем сертифікації в країнах Західної Європи, які базуються на нормативних документах цих країн, призвела до ситуації, коли однорідна продукція оцінювалась різними методами за різними показниками.

Сформовані протягом десятиліть ці розходження в національних стандартах і проце-дурах проведення сертифікації або є результатом національних традицій в організації виробництва і торгівлі, які значною мірою складалися об’єктивно, або створюються спеці-ально з метою утруднення імпорту товарів іноземних конкурентів.

Це стало технічною перешкодою в торгівлі між країнами-членами Європейського Со-юзу і заважало реалізації ідеї створення простору без внутрішніх кордонів, у якому забез-печується вільне переміщення товарів та послуг (див. рис. 2.4.1).

Причини перетворення сертифікації на технічний бар'єр у міжнародній торгівлі

Відмінності законодавчої бази та правил процедури проведення сертифікації в національних системах сертифікації різних країн

Відмінності вимог національних стандартів, на відповідність яким проводяться сертифікаційні випробування

Жорсткі правила по визнанню іноземного сертифікату на продукцію, що імпортується, для захисту внутрішнього ринку від проникнення товарів іноземного

виробництва (протекціонізм)

Велика тривалість та значні фінансові витрати на сертифікацію у визнаних міжнародних організаціях з сертифікації

Створення таких умов отримання сертифікату відповідності, які неможливо виконати середнім та малим фірмам

Необхідність введення системи забезпечення якості, якщо цього потребує схема

сертифікації

Жорсткі умови стандартів, що стосуються процедури випробувань (наприклад,

європейські стандарти серії 45000), що впливає на порядок визнання іноземних

сертифікатів, а для деяких країн узагалі унеможливлює визнання відповідності

Рис. 2.4.1.

Причини перетворення сертифікації на технічний бар’єр у міжнародній торгівлі

Механізм перетворення сертифікації на засіб протекціонізму для захисту внутріш-нього (або регіонального, як у ЄС) ринку від проникнення товарів іноземного виробниц-тва використовує, передусім, ускладнення адміністративної сторони випробувань това-рів, що імпортуються, посилюють контроль якості, приймають стандарти (державні чи регіональні), що стосуються процедури випробувань (наприклад, європейські стандарти серії 45000), що впливає на порядок визнання іноземних сертифікатів, а для деяких країн визнання виявляється неможливим. Протекціоністські заходи нерідко пов’язані з прийн-яттям національних обов’язкових стандартів або технічних регламентів під тиском транснаціональних корпорацій, які, як відомо, беруть активну участь у стандартизації на національному рівні, забезпечуючи головну частину фінансування діяльності національ-них організацій з стандартизації.

Ймовірність перетворення стандарту в інструмент конкурентної боротьби дуже ве-лика, а оскільки іноземному постачальнику подібної продукції доведеться доводити її відповідність, як правило, у таких випадках досить високим вимогам, отримати сертифі-кат відповідності проблематично. В організації систем сертифікації є випадки створення таких умов отримання сертифіката, які неможливо виконати середнім і тим більше малим фірмам.

Наприклад, Американська корпорація випробувальних лабораторій, яка є національ-ною організацією з сертифікації, надає перевагу сертифікації продукції великих фірм-ви-робникІв, у той час як невеликі підприємства можуть довго чекати своєї черги. У міжнаро-дній торгівлі склалися жорсткі правила щодо визнання іноземного сертифіката на продук-цію, що імпортується. Для успішного експорту необхідно отримати сертифікат відповідно-сті авторитетної, визнаної в усіх країнах організації. А для цього необхідний час та великі фінансові витрати. Підготовка до сертифікації може бути пов’язана з необхідністю введен-ня системи забезпечення якості, якщо цього потребує схема сертифікації.

Відмінності в сертифікації відповідності стосувались також і адміністративних аспек-тів. Внаслідок чого технічні бар’єри, обумовлені різними нормативними документами, до-лались у країні-імпортері шляхом повторення процедур сертифікації, які в країні-експор-тері (виробнику) вже були проведені за чинними там правилами. Вирішення цієї проблеми було знайдено 21 грудня 1989 р., коли Рада ЄС прийняла документ «Глобальна концепція з сертифікації і досліджень». Основна ідея цього документа полягає у формуванні довіри до товарів та послуг шляхом використання таких інструментів, як сертифікація та акреди-тація, що побудовані за єдиними європейськими нормами. Ця довіра повинна бути підтве-рджена якістю та компетентністю.