Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 2 СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 2.1. Сутність сертифікації. Динаміка її історичного розвитку : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Розділ 2 СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 2.1. Сутність сертифікації. Динаміка її історичного розвитку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Ключові слова та поняття: атестація виробництва, безпека, достовірність, Європейська кооперація з акредитації випробувальних лабораторій та органів з сертифікації (EA),Європейська мережа оцінювання та сертифікації систем якості (EQNET), Європейська організація з випробувань та сертифікації (EOTC), Європейсь-кий електротехнічний комітет з випробувань і сертифікації (ELSECOM), Європей-ський комітет з досліджень і сертифікації в галузі інформаційних технологій (ECITS), Європейський Комітет з оцінювання та сертифікації систем якості (ЕQS), експертиза, захист прав споживачів, інспектування, комітет з оцінки відповіднос-ті, комітет з сертифікації, Комітет Ради ISO з оцінки відповідності (CАSCO), ме-тоди контролю, методи випробування, Міжнародна конференція з акредитації ла-бораторії (ILAC), Міжнародна організація законодавців метрології, міжнародна сис-тема сертифікації, Міжнародний форум з акредитації (IAF), міжнародні організації з акредитації, міжнародні організації з сертифікації, нагляд, національна система сертифікації, національні організації з сертифікації, Організації метрологічних за-кладів країн Європи, сертифікація, сертифікована продукція (процес, робота, по-слуга), системи сертифікації, торгівля, угоди з сертифікації, Українська державна системи сертифікації продукції (УкрСЕПРО), ХАССП.

Складовою частиною діяльності, що стосується технічного регулювання, стали систе-ми сертифікації (від лат. sertifico — підтверджую, засвідчую; certus — безсумнівний і facio — робити, діяти, тобто «зроблено правильно»; від франц. certificate; англ. — certification) продукції та акредитації випробувальних центрів та лабораторій.

Сертифікація (рис. 2.1.1.) — визнаний у світі спосіб незалежної оцінки відповідності продукції, процесів і послуг встановленим вимогам. Застосування сертифікації створює передумови для успішного розв’язання низки важливих соціальних й економічних про-блем і завдань. Мета сертифікації представлена на рис. 2.1.2.

Стандартизація та процедура оцінення відповідності тісно пов’язані між собою. Остання може про водитись лише за наявності нормативних документів, на відповідність якому оцінюється продукція, процес чи послуга. Мають бути застандартизовані методи ко-нтролю та випробування, а також сама процедура оцінення відповідності, що забезпечує достовірність, повторюваність та відтворюваність результатів.

 

Відповідність якості товарів

та послуг міжнародним та

державним стандартам.

Це — підтвердження безпеки

товару або послуги для

здоров'я і життя людини, її

майна і навколишнього

природного середовища

Рис. 2.1.1.

Визначення поняття «сертифікація»

У багатьох випадках, особливо для потенційно небезпечної продукції, держава та споживач мають бути впевнені, що її вироблено відповідно до вимог нормативних докуме-нтів і з прийнятним на сучасному етапі світової практики рівнем безпеки. Для цього вста-новлюють процедуру оцінення відповідності, яка у загальному випадку передбачає визна-чення характеристик продукції, встановлення відповідності і запевнення у ній (сертифіка-ція, декларація про відповідність), реєстрацію, акредитацію та інспектування.

 

Створення умов для

участі суб’єктів

господарювання у

міжнародному

економічному,

науково-технічному

співробітництві та

міжнародній торгівлі

Запобігання реалізації

продукції, небезпечної

для життя, здоров’я та

майна громадян,

навколишнього

середовища

 

Рис. 2.1.2.

Мета сертифікації

 

 

 •