Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання і завдання для самоконтролю : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Питання і завдання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

1.         Визначте роль системи технічного регулювання в системі управління якістю.

2.         Які складові системи технічного регулювання Ви знаєте. Дайте їм характе-ристику.

3.         Визначте зміст категорії «стандартизація».

4.         Визначте мету і завдання стандартизації.

5.         Які види стандартизації Ви знаєте?

6.         Розкрийте роль та значення міжнародної стандартизації Охарактеризуй-те історичну динаміку створення національних та міжнародних організа-цій зі стандартизації.

7.         Визначте організаційну структуру та основні напрями діяльності Міжна-родної організації із стандартизації (ISO).

8.         Які ще міжнародні організації зі стандартизації Ви знаєте?

9.         Дайте характеристику науково обґрунтованої термінології з стандар-тизації.

10.       Охарактеризуйте основні принципи та методи стандартизації.

11.       Розкрийте зміст поняття «міжнародні стандарти».

12.       Визначте головні сфери застосування міжнародних стандартів.

13.       Зробіть характеристику основних міжнародних стандартів ISO/ІЕС по сис-темах якості.

14.       Наведіть приклади родин стандартів ISO, які забезпечують якість про-дукції.

15.       Розкрийте історичну динаміку створення системи технічного регулювання в Україні.

16.       Дайте характеристику законодавства в галузі вітчизняної системи техні-чного регулювання.

17.       Визначте організаційну структуру та основні пріоритети діяльності цен-трального органу виконавчої влади у сфері технічного регулювання — Держспоживстандарту України.

18.       Розкрийте повноваження інших центральних органів виконавчої влади в си-стемі технічного регулювання України.

19.       Визначте основні напрямки діяльності Держспоживстандарту України у галузі стандартизації.

20.       Коли було започатковано Національну систему стандартизації України?

21.       Визначте комплекс правил та положень Національної системи стандарти-зації України. В яких документах вони викладені?

22.       Дайте характеристику структурними елементами та об’єктам Націо-нальної системи стандартизації України. 23.   Які категорії та види стандартів в Україні Ви знаєте?

24.       Наведіть приклади участі України у роботі міжнародних та регіональних організаціях з стандартизації.

25.       Визначте порядок розроблення, затвердження та впровадження стандар-тів в Україні.