Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Нагляд за впровадженням та додержанням стандартів : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Нагляд за впровадженням та додержанням стандартів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

магниевый скраб beletage

Крім державного нагляду, існує відомчий контроль за впровадженням та додержанням стандартів, норм і правил на підприємствах певного міністерства (відомства). Діяльність відомчого контролю обмежується рамками закріпленої галузі народного господарства. Завдання відомчого контролю аналогічні завданням державного нагляду.

Об’єктами нагляду є:

1)         продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, про-дукти харчування тощо;

2)         імпортована продукція — на відповідність чинним в Україні стандартам, нормам безпеки для життя, здоров’я та майна людей і навколишнього середовища;

3)         експортована продукція — на відповідність стандартам, нормам і окремим вимо-гам, які обумовлені договором і контрактом;

4)         атестовані виробництва — на відповідність установленим вимогам з сертифікації продукції;

5)         проектна, конструкторська, технологічна та інша документація. Державний нагляд і відомчий контроль за додержанням стандартів здійснюється з

метою припинення та попередження порушень стандартів, технічних вимог, іншої нор-мативної документації, випуску продукції з порушенням вимог стандартів, підвищення державної дисципліни і законності в галузі стандартизації. Суб’єкти підприємницької діяльності за порушення обов’язкових вимог стандартів, норм і правил несуть відпові-дальність згідно з чинним законодавством України. Основною формою державного нагляду та відомчого контролю є вибіркова або су-цільна перевірка (рис. 1.8.4). Продукція для перевірки може бути відібрана у сфері виро-бництва чи у сфері обігу, тобто на різних стадіях життєвого циклу. В основу перевірок покладено контроль відповідності продукції, що перевіряється, усім параметрам, нор-мам, характеристикам, вимогам, які встановлені у нормативній документації. Для оцінки якості об’єкта використовують види та методи контролю, передбачені стандартами, тех-нічними умовами, іншими нормативними документами.

Державний нагляд здійснюється шляхом проведення періодичних чи постійних перевірок (рис. 1.8.5).

Періодичні перевірки мають форму інспекційного контролю за планами державно-го нагляду територіальних органів Держспоживстандарту України або за зверненням громадян. Постійний нагляд впроваджується в разі систематичних претензій щодо якості готової продукції, що випускається, та за відсутністю умов для її стабільного випуску згідно з нормативними документами. Постійний державний нагляд здійснюється у формі особливого режиму чи інтенсивного нагляду.

Основні форми нагляду

Перевірки

Вибіркова

Контроль відповідності

об'єкта нормативним

документам

і

Суцільна

Рис. 1.8.4.

Основні форми нагляду

Державний нагляд

Періодичні перевірки

Постійні перевірки

 

Інспекційний контроль

Інтенсивний нагляд

 

Згідно з планами державного нагляду

За зверненнями громадян

Систематичні претензії

споживачів до якості

продукції (послуг)

Відсутність умов для

стабільного випуску

якісної продукції (послуг)

 

Рис. 1.8.5.