Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Запроваджені наступні стадії виконання робіт: : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Запроваджені наступні стадії виконання робіт:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

1.         Організація розроблення стандарту.

2.         Розроблення в першій редакції проекту стандарту.

3.         Розроблення в остаточній редакції проекту стандарту.

4.         Затвердження та державна реєстрація стандарту.

5.         Видання стандарту.

6.         Нагляд за впровадженням та додержанням стандартів (див. табл. 1.8.1).

Таблиця 1.8.1

Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів

 

№ з/п  Стадії  Зміст конкретного етапу

1          Організація розроблення стандарту           Згідно з затвердженим планом стандартизації керівник організації, яка повинна розробляти проект стандарту, призначає відповідальних виконавців та визна-чає термін виконання окремих етапів роботи. Розробляється технічне завдан-ня (ТЗ) на розробку стандарту. З цією метою здійснюється збір, вивчення та аналіз матеріалів щодо об’єкта стандартизації з урахуванням досягнень вітчиз-няного та закордонного досвіду, виконуються патентні дослідження. У ТЗ, що розробляється, зазначають мету та завдання стандарту; перелік ви-мог, які будуть встановлені у стандарті; об’єм та етапи роботи і строки їх ви-конання. ТЗ на розробку стандарту затверджує голова ТК або керівник ор-ганізації-розробника після погодження з Держспоживстандартом України та зацікав-леними міністерствами (відомствами). Якщо стандарт розробляє ТК, то для виконання робіт ним визначається відповідний підкомітет (ПК), формується робоча група (РГ) або залучається найбільш компетентна в цій галузі стандартизації орга