Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.8. Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

1.8. Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Ключові слова та поняття: видання стандартів, Державна програма стандартизації на 2006–2010 роки, Державна програма розвитку еталонної бази на 2006–2010 роки, державна реєстрація стандартів, державний нагляд, координація, метрологічне забезпечення, нагляд за впровадженням та додер-жанням стандартів, національна програма стандартизації, НДІстандарти-зації, основні принципи розроблення програми робіт із стандартизації, перс-пективна програма (план) стандартизації, поточна програма (план) стан-дартизації, правила розроблення програми робіт із стандартизації, програ-ма робіт із стандартизації, стратегічна програма (план) стандартизації

Планування робіт зі стандартизації є складовою частиною плану економічного та соціального розвитку країни. Основним завданням у цій сфері, є створення ефектив-ної, дієвої, визнаної на міжнародному рівні, запитуваної промисловістю та спожива-чами національної стандартизації, згармонізованої з усталеною міжнародною прак-тикою, щоб:

•          забезпечити національну, екологічну, технічну та технологічну безпеку;

•          підвищити якість та конкурентоспроможність продукції, робіт та послуг, зокрема, на міжнародному ринку; •          сприяти глобалізації торгівельних відносин та усуненню технічних бар’єрів у тор-гівлі;

•          сприяти за допомогою стандартів взаємопроникненню технологій, знань та досвіду,

накопичених у різних галузях економіки.

Проведення оптимального, економічно ефективного планування робіт з стандарти-зації необхідно, передусім, для створення фонду національних стандартів, який би від-повідав фо