Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.7. Національна система стандартизації України : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

1.7. Національна система стандартизації України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Ключові слова та поняття: випробування, галузеві стандарти України (ГСТУ), державний нагляд, державні стандарти України (ДСТУ), Держспожи-встандарт України, директиви ЄС, експертиза, забезпечення єдності та то-чності вимірювань, комплекс нормативних документів, контроль, контроль якості продукції (процесів, робіт, послуг), метрологія, науково-технічна ко-місія, об’єкти національної системи стандартизації, основоположні станда-рти, перевірка, стандарти ДСТУ ISO, стандарти на методи контролю, ста-ндарти на продукцію (послуги), стандарти на процеси, стандарти науково--технічних та інженерних товариств і спілок України (СТТУ), стандарти під-приємств (СТП), технічні комітети, технічні умови України (ТУУ), Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання

Членство України у СОТ та завдання інтеграції до ЄС вимагають прийняття міжна-родних та європейських стандартів. Це дозволяє зорієнтуватись у вимогах глобальних і регіональних ринків та визначити рівень характеристик продукції, прийнятний для них.

Національна система стандартизації України1 — це система, яка визначає основ-ну мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила вико-нання всіх видів робіт зі стандартизації. Вона являє собою комплекс взаємопов’язаних правил і положень, які регламентують організацію та порядок проведення робіт з усіх питань практичної діяльності в галузі стандартизації країни. Зокрема, основні положен-ня Національної системи стандартизації України визначають її основну мету та завдан-ня; об’єкти стандартизації; організацію робіт зі стандартизації; категорії та види станда-ртів; порядок розробки, затвердження, перегляду