Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.6. Основні сфери застосування міжнародних стандартів : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

1.6. Основні сфери застосування міжнародних стандартів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Ключові слова та поняття: взаємне визнання, державний нагляд, глоба-льна стандартизація виробництва, комітети-члени ISO, концептуальні прин-ципи формування міжнародних стандартів, менеджмент якості, практика прямого застосування міжнародних стандартів як державних, система якос-ті, родина міжнародних стандартів, стандарти IEC, стандарти ISO, стан-дарти ISO по менеджменту якості, Угода по технічних бар’єрах у торгівлі (Кодекс GАТТ/WТО)

Як вже зазначено, результатом діяльності міжнародних та регіональних організацій в галузі стандартизації, метрології та управління якістю є розробка міжнародних стан-дартів (рис. 1.6.1).

Особливе значення міжнародна діяльність зі стандартизації набуває в світлі рішу-чих заходів, які здійснюються світовим товариством щодо ліквідації перешкод та об-межень у торгівлі між країнами. Стандартизація у міжнародному масштабі створює сприятливі умови для торгівлі за рахунок єдиних підходів до якості продукції, її взає-мозамінності, технічної сумісності, безпеки й охорони навколишнього середовища, що пов’язано з розробкою міжнародних стандартів. Використання міжнародних стандар-тів дозволяє швидко розвивати і піднімати виробництво до рівня передових промисло-вих країн і тим самим розвивати та поглиблювати торговельно-економічні відносини між країнами. Міжнародні стандарти, які розробляються різними міжнародними орга-нізаціями, усувають технічні бар’єри у торгівлі (ТБТ), що пов’язано з розрізненнями у національних стандартах країн світу. Крім того, на перший план висувається проблема якості продукції. Концептуальні принципи формування міжнародних стандартів, ви-значені Світовою організацією торгівлі, наведені на рис. 1.6.2.

Міжнародні рекомендації, наведені у стандартах, не обов’язкові для країн, але відповідність продукції нормам подібних стандартів визначає її вартість і конкурен-тоспроможність на світов