Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

ПІДРУЧНИК

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2ББК 88.53я73 УДК 316.48(075.8) С 16

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2047 від 09.09.2008)

Рецензенти:

Яловий Г. К. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прик-ладної економіки Національного технічного університету України «КПІ»;

Рудавська Г. Б. — доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету, Заслужений діяч науки і техніки України;

Рокоча В. В. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної еко-номіки та бізнесу, декан факультету міжнародних відносин Університету економіки і права «КРОК».

Салухіна Н. Г., Язвінська О. М.

С 16 Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: Підручник. — К.: Центр учбової літе-ратури, 2010. — 336 с.

ISBN 978-611-01-0022-9

Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та серти-фікації продукції (процесів, робіт, послуг).

Важлива увага приділяється організаційно-методичним та правовим принципам стан дар-тизації і сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю продукції (процесів, робіт, послуг).

Підручник розрахований на студентів, магістрів і викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, торговців. Книга зацікавить широке коло читачів, яких цікавлять проблеми технічного регулювання.

ББК 88.53я73 УДК 316.48(075.8)

ISBN 978-611-01-0022-9

© Салухіна Н. Г., Язвінська О. М., 2010 © Центр учбової літератури, 2