Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Зокрема, в Концепції зазначалося, що технічне регулювання та захист прав спожи-вачів повинні здійснюватися за такими принципами: : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Зокрема, в Концепції зазначалося, що технічне регулювання та захист прав спожи-вачів повинні здійснюватися за такими принципами:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

•          відкритість і прозорість процесу розроблення та прийняття технічних регламентів і застосування процедур оцінки відповідності;

•          застосування інноваційних підходів до розв’язання проблем;

•          забезпечення рівності щодо захисту прав вітчизняних та іноземних виробників;

•          адаптація національного законодавства до вимог законодавства ЄС, Угоди про тех-нічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгівлі, запровадження міжнародних і європейських стандартів.

У тому ж році постановою уряду було створено Раду стандартизації та технічного регулювання.

Крім цього, у рамках проекту «Створення груп аналізу політики в центральних ор-ганах виконавчої влади» було сформовано групу аналізу з метою адаптації вітчизняного законодавства в галузі норм і стандартів до європейських вимог. Результатом роботи групи, стала підготовка відповідно до існуючої європейської практики так званих Зеле-ної та Білої книг:

•          Зелена книга «Про політику адаптації національного законодавства у сфері техніч-ного регулювання та споживчої політики до європейських вимог»;

•          Біла книга «Про політику адаптації вітчизняного законодавства в галузі норм і стандартів до європейських вимог». З метою створення системи постійно діючого діалогу та взаємодії інститутів

громадського суспільства і влади у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів при Держспоживстандарті створено консультативно-дорадчий орган — Громадську раду. До її складу входять 46 членів, які представляють інтереси підпри-ємців, виробників, наукової еліти, споживачів, професійних спілок та роботодавців. Створено 4 робочі групи за напрямками роботи (Стандартизація, метрологія; Стратегія розвитку технічного регулювання; Сертифікація; Захист прав споживачів), які очолю-ють заступники Голови Ради.

В Україні створено Національний фонд стандартів, до складу якого входить Головний інформативний фонд стандартів, а також Національний інформаційний центр міжнародної інформаційної мережі (ISONET).

Сьогодні Національний фонд стандартів містить майже 130 тис. одиниць збереження, у TOMV числі міжнародних і національних стандартів інших країн

Удосконалення національної системи стандартизації України нині спрямовано на підвищення якості вітчизняної продукції та досягнення нею конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках і забезпечення на цій основі стійкого роз-витку економіки країни та інтеграції її до світової економіки. Першочергово якість і кон-курентоспроможність треба досягти у визначених державною політикою пріоритетних секторах економіки, які мають бути забезпечені необхідними науковими, технологічни-ми, фінансовими та кадровими ресурсами для здійснення інноваційного розвитку.