Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Історія становлення вітчизняної стандартизації : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

1.3. Історія становлення вітчизняної стандартизації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Ключові слова та поняття: Головна палата мір і вагів Росії, Головний ін-формативний фонд стандартів України, ГОСТ СРСР, Громадська рада Держ-споживстандарту України, Двінська грамота» Івана Грозного, Державна про-грама стандартизації на 2006–2010 роки, Державна програма розвитку ета-лонної бази на 2006–2010 роки, Державна система стандартизації СРСР, Дер-жавна система стандартизації України (ДСТУ), Держстандарт СРСР, Держ-стандарт України, Держспоживстандарт України, директиви ЄС, законо-давство в галузі технічного регулювання, інформаційний фонд стандартів, Комісії вагів та мір Росії, Комітет зі стандартизації при Раді праці і оборони СРСР, Комітет стандартів, мір та вимірювальних приладів СРСР, Концепція розвитку технічного регулювання та споживчої політики на 2006– 2010 роки, міждержавні стандарти (ГОСТ), міжурядові угоди, Московська держава, національна система стандартизації України, національна систе-ма технічного регулювання, національне законодавство з технічного регулю-вання, Національний фонд стандартів України, Помірна ізба, промислова стандартизація, Рада стандартизації та технічного регулювання України, ринкова економіка, Російська імперія, Сенат, СРСР, стандарти ДСТУ ISO, Статут князя Володимира 996 р., технічний регламент, «Торговий устав», Укази царя Петра І, центральний орган виконавчої влади з питань технічно-го регулювання

В Україні, як і в Росії, елементи стандартизації зароджуються ще в Середньовіччя. Так, у Київській Русі перші з відомих історикам писемних свідчень про уніфікацію мір і вагів Русі містить Статут князя Володимира (996 р.). В ньому серед обов’язків єпископа, зокрема, відображено: «Поручено святым пискупьям городськыя и торговые мерила и спуды, извесы, ставила блюсти без пакости, ни умалити, ни умножити». По суті Статут князя Володимира 996 р. є документальним підтвердженням того, що понад тисячі років існує вітчизняна стандартизація і метрол