Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Концептуальні принципи державної політики у сфері стандартизації : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Концептуальні принципи державної політики у сфері стандартизації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

 

/           • відкритість та прозорість процедур стандартизації;

•          доступність інформації щодо плану стандартизації;

•          забезпечення участі заінтересованих юридичних та фізичних осіб у розробленні стандартів;

•          доступності стандартів та інформації щодо них для користувачів;

•          відповідність стандартів законодавству;

•          адаптація до сучасних досягнень науки і техніки з урахуванням стану національної економіки;

•          пріоритетність прямого впровадження міжнародних та регіональних стандартів;

•          дотримання міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації;

•          участь у міжнародній (регіональній) стандартизації;

•          усунення технічних бар’єрів у торгівлі;

•          сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву в галузі

\           стандартизації

Рис. 1.2.4.

Концептуальні принципи державної політики у сфері стандартизації

Узагальнюючи тенденції у глобальній системі стандартизації, можна виділити такі особливості:

•          на міжнародному рівні діяльність зі стандартизації спрямовано на забезпечення узго-дженої політики розроблення та використання міжнародних стандартів з метою усу-нення технічних бар’єрів та підвищення ефективності стандартизації в усьому світі; крім того, об’єктом стандартизації стають не лише продукція та послуги, але й соціа-льно-економічні системи, що забезпечують сталий розвиток, якість життя тощо;

•          на регіональному рівні діяльність зі стандартизації спрямовано на урахування потреб певного географічного, політичного чи економічного регіону, на прискорення проце-су входження товарів на ринок регіону та на забезпечення конкурентоспроможності товарів;

•          на національному рівні діяльність зі стандартизації має два спрямування: перше — це активне поширення та використання міжнародних і регіональних стандартів відповід-но до вимог СОТ, друге — це запровадження інновацій, новітніх технологій з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та зростання економіки країни. Отже, міжнародна стандартизація з кожним роком набуває все більшого значення.

Вона є одночасно і наслідком, і інструментом ефективного управління суспільно-політи-чними, науково-технічними та торговельно-економічним процесами у світі. Вона сфор-мувалась на базі міжнародного розподілу праці, поглиблення на цій основі процесів спе-ціалізації та кооперації виробництва. Міжнародний розподіл праці у сфері стандартиза-ції сприяє підвищенню ефективності суспільного виробництва та якості суспільного життя. Починаючи з 1989 р., щорічно 14 жовтня на честь дня створення ІSО відзначаєть-ся Міжнародний день стандартизації.