Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Підвищення рівня життя населення : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Підвищення рівня життя населення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Рис. 1.4. Супутній позитивний ефект прямих іноземних інвестицій

Проблематика національного регулювання іноземного інвесту-вання була й залишається ключовою з точки зору створення сприя-тливого інвестиційного клімату, а також забезпечення ефективності функціонування капіталу. В цьому контексті вироблення практич-них оцінок щодо перспектив оптимізації інвестиційного режиму повинно методологічно базуватися на загальних закономірностях міжнародного руху капіталів та підприємницької інвестиційної ло-гіки, але при цьому враховувати конкретні завдання розвитку еко-номіки України.

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів є паливна, харчова, машинобудівна галузі (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Рейгинг інвестиційної привабливосгі галузей промисловосгі України

Міс -це           Галузі промисловості           Оцінка вбалах           Характеристика

1          Паливна         7,64     Зона високої інвестиційної привабливості

2          Харчова         7,07    

 

3          Машинобудівна        6,18    

 

4          Електроенергетична 6,03    

 

5          Чорна металургія      4,70     Зона середньої інвестицій-ної привабливості

6          Будівельні матеріали 1,43    

 

7          Деревообробна

і целюлозно-паперова         1,26     Зона низької інвестиційної привабливості

8          Хімічна і нафтохімічна          1,07    

 

9          Легка  0,58    

 

Однією з головних причин низького рівня прямого інвесіування в Украші поки що залишається несприятливий, порівняно з іншими краї-нами, інвесгиційний клімат. Економічні труднощі та невирішені пробле-ми соціальної сфери визначають низький рейтинг України у міжнародних організаціях, що займаються порівняльним аналізом сприятливосгі умов для інвесгицій і ступеня їхнього розвигку у всіх країнах світу. Згідно да-них журналу „Euromoney”, Украша за ступенем ризику інвестування за-йняла 129-те місце у переліку із 180-ти держав світу .

В результаті опитування інвесторів українських підприємств було виявлено, що незалежно від розміру, фірми виділяють такі фа-ктори негативного впливу на інвестиційні рішення, як податковий тягар та адміністративний режим оподаткування низька плато-спроможність попиту та рівень інфляції в країні .

Отже, для створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні та залучення іноземних інвестицій для створення спільних підприємств необхідно :

S лібералізувати ділову активність та дерегулювати підприємни-цьку діяльність;

• забезпечити стабільність та передбачуваність правового сере-довища;

■S покращити корпоративне й державне управління; S скасувати обмеження щодо міжнародного руху капіталу та торгівлі; S усунути корупцію; ■S зменшити політичні ризики.