Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЮРИДИЧНІАДРЕСИ СТОРІН ОРЕНДОДАВЕЦЬ: : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

ЮРИДИЧНІАДРЕСИ СТОРІН ОРЕНДОДАВЕЦЬ:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

Колективне сільськогосподарське підприємство "Воронівці" Україна, Вінницька область, Хмельницький район, село Воронівці

Р/р      

ОРЕНДАРІ

Спільне українсько-німецьке підприємство "Агро-технік Воро-нівці"

Україна, Вінницька область, Хмельницький район, село Воро-нівці

Р/р      

ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ ВІД ІМЕНІ:

ОРЕНДАРЯ   ОРЕНДОДАВЦЯ

Додаток 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ШДПРИЄМСТВА

І.ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Адреса і поштовий індекс:  

Село:  

Район: Область

Телефон, код:

Керівник підприемства        ~

2. РОЗМІРИ ШДПРИЄМСТВА

Виробнича площа на           200 р. складає            га.

Сіножаті:                                           ~га.

Пасовища

Плодові насадження

Сільськогосподарські угіддя

Ліси                га

Водойми

Всього

Середнійрозміродногополя

Стан доріг                  "          

З.ТРАНСПОРТ

Відстань від районного центру:

від обласного центру

від залізничної станції

від морського чи річкового порту

(вказати його)          

4. ПРИРОДНІУМОВИ:

Бонітет землі  Середній бал Тип землі      

Поділ ріллі по якісному складу землі, %

чорноземи (різні)      ; карбонатні  

супіщані          ; торф'яні

глинясті

Середня кількість опадів:

Розподіл опадів no місяцях: 

Дренажна площа:      га.

Зрошувана площа:

Середня річна температура:            С

Середня січнева температура:         С

Середня липнева температура:       С

Середня висота над рівнем моря    м.

5. РОБОЧА СИЛА: на          200_р

Всього                        .

в т.ч. постійні робочі:           ;

сезонніробочі:            ;

в навчанні:     ;

Постійні робочі:

в рослинництві:        ;

в тваринництві:        ;

в підсобній діяльі____т__ ;

вдопоміжнійдіяльност: ___;

в управлінні:  ~

 

Середньорічна чисельність працюючих, чол.      2005р. 2006р. Прогноз 2007р.

Всього, чол.                          

в т.ч. у віці 25 років                         

26-50 років                           

старше 50 років                                

Річна заробітна плата одного середньорічного працівника, грн.                                  

Заробітна плата одного працівника за липень місяць, грн.                               

6.3ЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

 

Культура        2006р., га       Урожайність, ц/га

 

           

            2000-2005р.   2006р.

Озима пшениця                               

Озимий ячмінь                                

Кукурудза на зерно                         

Зернові (в середньому)                               

Горох                        

Соняшник                            

225

 

Pane                           

Картопля                              

Цукрові буряки                                

Кормові буряки                               

Кукурудза на силос                         

Багаторічні трави                            

Однорічні трави                              

Кормові суміші                                 

Внесення мінеральних доб-рив(кг/га):       2004р. 2005р. 2006р.

азотні                        

фосфорні                               

калійні                                   

вапно                        

7.ТВАРИННИЦТВО

Поголів'я на кінець року, голів:       2004р. 2005р. 2006р.

в т.ч.: корови                        

бички на відгодівлі                          

нетелі і телиці                                  

свині                         

в т. ч: свиноматки                           

вівці                           

в т. ч: вівцематки                             

коні                            

Річний надій молока в середньому на одну корову:         кг

Приплід телят в середньому на одну корову:        гол.

Приплід поросят в середньому на одну свиноматку:       ~гол.

Середньодобовий приріст на відкорм, г:

ВРХ    ;

Свин^й          .

8.НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕВИРОБНИЦТВО

Опис майстерні і кількість зайнятих          

Опис будівництва і кількість зайнятих

Власнаторгова організація (кількість, вид, зайнятість):   

Будинки культури, будинки відпочинку (кількість, зайнятість): 

(продовжити, якщо є цегельний завод, пилорама, столярний цех, і т.п.)_ Якщо не вистачає місця, можна зробити додаток.

9.ВАЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО IДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ

            2004р. 2005р. 2006р.

 

            ВВ       ДЗ       вв        ДЗ       вв        ДЗ

Зерно                                                            

Бобові                                                           

Олійні                                                           

Цукрові буряки                                                                    

Картопля                                                                 

Молоко                                                                    

М'ясо(жива вага)                                                                

10.НАТУРОПЛАТА, Т

            2004р  2005р. 2006р.

Зерно                        

                                  

(описати кому, по якому принципу розподіл)

11.ФШАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (тис. грн.)

            31.12.04.         31.12.05.         31.12.06.

Вартість основних фондів                          

Вартість оборотних фондів                        

Валове виробництво                                  

Матеріальні затрати                        

Амортизація                         

Фонд оплати праці                         

Вартість всього                                

Прибуток                              

Збиток                                  

12.       ЯКА ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ЧИ ПРАВОВИЙ СТАТУС ШДПРИЄМСТВА?

13.       ВАШІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СШВПРАЦІ 3 ШОЗЕМНИМ ПАРТНЕРОМ.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Дмитрук Б.П.

Пітель Н.Я. Подзігун С.М.

СПІЛЬНЕ

ПІДПРИЄМНИЦТВО

В СІЛЬСЬКОМУ

ГОСПОДАРСТВІ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редкації

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 24.01.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 14,5.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006