Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7. ВИМОГИ I ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ВСТУП У ДІЮЧІ ДОГОВОРИ : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

7. ВИМОГИ I ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ВСТУП У ДІЮЧІ ДОГОВОРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Орендар з моменту набуття чинності даного Договору вступає в усі діючі договори, пов’язані безпосередньо з об'єктом оренди. Оскільки для переоформлення відповідних прав і обов'язків потріб-на згода третіх осіб, особливо держави, зазначені договори набира-ють чинності за умови одержання такої згоди.

Орендар уповноважується Орендодавцем при звільненні нада-вати від імені Орендодавця всі документи, що вимагаються для пе-рео’ормлення правовідносин установлених договорами, повязаними з об'єктом оренди.

Орендар приймає на себе тільки наявні на початок оренди зо-бов'язання Орендодавця по поставках і прийманню, названі в Дода-тку № 1 до даного Договору. У випадку здійснення авансу, необ-хідною умовою є його відшкодування Орендодавцю.

8. ДОКУМЕНТАЦІЯ

Орендодавець надає Орендарю на термін дії даного Договору оренди картотеку замовників і постачальників, статистику, а також розпорядок роботи та інші необхідні документи.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

Даний __оговір набуває чинності з моменту його підписання і

діє до  року. Однак вищевикладене не означає, що стосовно конкретних предметів чи майна, майнових комплексів даний До-говір діє довше зазначеного в Додатках терміну чи їх використання (придатності). Жодна зі сторін даного Договору не має права розі-рвати його до закінчення даного терміну.

Якщо жодна зі сторін не повідомить іншу Сторону про припинення дії Договору після       року за 18 місяців до зазначеного

терміну, він вважається продовженим на наступні 10 (десять) років. Крім того Орендодавець за 3 місяці до кінця кожного господарського року може розірвати договір, якщо Орендар прострочить з оплатою орендної плати за попередній рік більше ніж на 3 місяці.

Орендар має право заявити про одностороннє дострокове при-пинення дії даного Договору, якщо укладений паралельно з даним Договором Договір оренди землі, що до моменту підписання остан-нього використовувалася Орендодавцем через будь-яких причини припиняється, чи ці землі цілком, або істотною часткою фактично відчужуються в Орендаря через будь-які причини, наприклад, на основі державник актів.

10. СУБОРЕНДА

Суборенда орендованого за даним Договором майна допустима лише з письмового дозволу Орендодавця.

11. СУПУТНІ ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

Орендар зобов'язаний використовувати майно як сумлінний відповідальний підприємець у відповідності до своїх цілей і пред-мету діяльності.

Орендар зобов'язаний зберегти за свої кошти рухоме майно в належному і справному стані, особливо машини й устаткування, a також забезпечити за необхідності відбудову чи ремонт. Однак як-що вищенаведене, виходячи з комерційних розрахунків, спричиняє досить високі витрати - зазначене правило не застосовується.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРЕНДАРЯ

Орендар відповідає за ретельне дотримання норм експлуатації, заходів безпеки і всіх інших суспільно-правових актів законодавст-ва України, особливо в галузі охорони навколишнього середовища.

Орендар відповідає за всі пошкодження об'єкта оренди, заподі-яні безпосередньо його службовцями чи співробітниками, клієнта-ми й іншими особами в зв'язку зі здійсненням Орендарем його дія-льності.