Стаття 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ I КОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Для забезпечення належного функціонування Шдприємства Учасники створюють такі органи управління і контролю:

-          Збори Учасників - вищий орган управління;

-          Дирекція, що здійснює оперативне управління поточною дія-льністю Шдприємства, а також забезпечує виконання рішень, при-йнятих Зборами Учасників;

Ревізійна комісія - здійснює внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю Дирекції Шдприємства.

Структура, компетенція, порядок формування і діяльності ор-ганів Шдприємства визначаються Статутом.