Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 6. ВИХІД, ВИБУТТЯ УЧАСНИКА 3 ПІДПРИЄМСТВА : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Стаття 6. ВИХІД, ВИБУТТЯ УЧАСНИКА 3 ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

6.1. При виході Учасника з Шдприємства (якщо тільки такий вихід не здійснюється з порушенням вимог п. 1 Статті 17) йому ви-плачується вартість частини майна Шдприємства, пропорційна його частці в Статутному фонді, а також частина прибутку Підприємства за поточний рік з урахуванням дати виходу Учасника.

Виплата здійснюється не пізніше 3-х місяців з моменту після затвердження річного звіту і річного балансу за рік, у якому цей Учасник вийшов з Підприємства. За вимогою відповідного Учасни-ка внесок, здійснений у натуральній формі, повертається цьому Учаснику цілком чи частково в натуральній формі чи його вартість відшкодовується у вільно конвертованій валюті з урахуванням зно-су.

6.2. У випадку ліквідації (реорганізації) юридичної особи Під-приємства його правонаступники мають право вступу в Підприємс-тво.

При відмові правонаступників від вступу в Підприємство, їм видається в грошовій чи натуральній формі частка в майні, що на-лежала ліквідованій (реорганізованій) юридичній особі, вартість якої визначається на день ліквідації (реорганізації) Учасника.