Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 5. СТАТУТНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Стаття 5. СТАТУТНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

5.1.      Для забезпечення діяльності Підприємства і за рахунок внесків Учасників формується його статутний фонд у розмірі 2.122.724.100 (два мільярди сто двадцять два мільйони сімсот два-дцять чотири тисячі сто) українських карбованців, що відповідає 294.000 (двісті дев'яносто чотири тисячі) німецьких марок.

5.2.      Розміри внесків Учасників і співвідношення часток в ста-тутному фонді Підприємства:

 

-          КСП "Воронівське" - 1.039.701.500 (один мільярд тридцять дев'ять мільйонів сімсот одна тисяча п'ятсот) українських карбова-нців, що відповідає 144.000 (сто сорок чотири тисячі) німецьких марок і складає 49 % статутного фонду Підприємства;

-          „Аграргеносеншафт Кемніц" - 150.000 (сто п'ятдесят тисяч) німецьких марок, що відповідає 1.083.022.500 (один мільярд вісім-десят три мільйони двадцять дві тисячі п'ятсот) українських карбо-ванців і складає 51 % статутного фонду Підприємства.

Конкретний склад внесків Учасників, оцінка їх вартості, вира-жена як у німецьких марках, так і в українських карбованцях ви-значається в Додатку № 1 до Договору.

5.3.      Для перерахування іноземної валюти в українську при оцінці внесків Учасників в статутний фонд Шдприємства застосовується діючий на даний момент валютний курс.

Зміна в майбутньому валютного курсу українського карбованця не буде впливати на узгодженні в Договорі і Статуті співвідношен-ня внесків Учасників.

5.4.      Зміна розміру статутного фонду здійснюється відповідно до даного Договору і Статуту Шдприємства, а також діючого на те-риторії України законодавства.

5.5.      Порядок внесення Учасниками їх внесків до статутного фонду Шдприємства регулюється чинним законодавством Украї-ни. 30 відсотків внеску кожного з Учасників підлягає внесенню на момент державної реєстрації Шдприємства. Учасники повністю внесуть свої вклади до статутного фонду протягом дванадцяти мі-сяців з дати державної реєстрації Шдприємства.

У випадку невиконання цього зобов'язання Учасник сплачує Підприємству за час прострочення 10 відсотків річних від недовне-сеної частини внеску.

5.6.      Учаснику, який повністю вніс свій вклад у статутний фонд видається довідка Шдприємства.

5.7.      Учасник Підприємства може за згодою іншого з Учасників уступити свою частку (її частину) іншому Учаснику, чи Підприємс-тву-третій особі.

Учасники Підприємства, за інших рівних умов, користуються переважним правом придбання такої частки (її частини). Уступка частки третім особам можлива лише після повного внесення відпо-відним Учасником свого внеску в статутний фонд Шдприємства.

При передачі частки (її частини) третій особі відбувається од-ночасний перехід до неї всіх прав і обов'язків, що належали Учас-нику, який уступає свою частку цілком чи частково.