Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

1.1.      Учасники мають намір організувати на території України сучасне сільськогосподарське виробництво, що відповідає вимогам ринкового господарства. 3 цією метою створює спільне українсько-німецьке підприємство з іноземними інвестиціями у формі товарис-тва з обмеженою відповідальністю Агро-технік «Воронівці», імено-ване надалі Підприємство.

1.2.      Створення Шдприємства не означає припинення діяльності (ліквідацію) його Учасників. За українським Учасником залиша-ються права і повноваження власника майна, що належить йому на момент створення Шдприємства (крім того, що передається в ста-тутний фонд Шдприємства), а також орендодавця тієї частини його власного майна, передача в оренду якого буде необхідна для забез-печення належного функціонування Підприємства.

Створюване відповідно до даного Договору Підприємство буде також орендувати землі, які на даний час закріплені за українським Учасником. Необхідною важливою умовою дійсності даного Дого-вору є те, що вищезгадане право володіння і користування землею дійсно буде передано Шдприємству відповідно до встановленого ним нижче термінів, а договори оренди землі і майна між Підприємством і українським Учасником будуть дійсно укладені з дотри-манням основних умов даного Договору.

1.3.      Даний Договір ґрунтується на тому, що вищезгадане право

володіння і користування землею дійсно допускається українським

законодавством.

Таким чином, український Учасник крім належного йому при-бутку за результатами діяльності Шдприємства, буде одержувати також плату за орендовані Шдприємством майно і землю. Вирі-шення питань, пов'язаних з розподілом таких надходжень між вну-трішніми суб'єктами українського Учасника, належать до його ви-няткової компетенції, і тому не є предметом даного Договору.

1.4.      Учасники згодні з тим, що трудові відносини Підприємства з його працівниками будуть будуватися на основі нових трудових договорів, що укладаються Підприємством з такими працівниками відповідно до законодавства України.

1.5.      Основним положенням даного Договору як і умовою дія-льності самого Шдприємства є воля останнього в реалізації власної продукції як на території України, так і за рубежем, як за націона-льну валюту України, так і за вільно конвертовану валюту.