Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШДПРИЄМСТВА : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Стаття 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

13.1.    Підприємство припиняє свою діяльність у випадку його

реорганізації чи ліквідації. Ліквідація або реорганізація Підприємства здійснюється;

-          за рішенням Зборів Учасників;

-          за рішенням арбітражного суду у випадку визнання Підпри-ємства банкрутом у порядку, передбаченому законодавством Укра-їни.

13.2.    У випадку ліквідації Шдприємства за рішенням Зборів

Учасників, воно призначає ліквідаційну комісію до якої, з моменту

ії призначення, переходять усі функції управління справами Підприємства.

Ліквідаційна комісія в триденний термін з моменту її призна-чення публікує інформацію про ліквідацію Шдприємства в одному з офіційних (загальнодержавних і місцевих) органів преси з вказів-кою термінів пред'явлення претензій кредиторами, оцінює наявне майно Шдприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів і здійснює розрахунки з ними, вживає заходів по оплаті боргів Шдприємства третім особам і його Учасникам, складає ліквідаційний баланс і представляє його Зборам Учасників.

Кошти, що належать Шдприємству, включаючи виручку від ре-алізації його майна, після розрахунків по оплаті праці осіб, що пра-цюють на умовах найму і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками й іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками пропорційно їхнім часткам у статутному фонді Підприємства в ше-стимісячний термін після опублікування інформації про його лікві-дацію.

Майно, передане Шдприємству в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

13.3.    У випадку виникнення спорів при виплаті заборгованості Підприємства, його кошти не підлягають розподілу між Учасника-ми до вирішення цієї суперечки чи до одержання кредиторами від-повідних гарантій.

13.4.    Припинення діяльності Підприємства за рішенням арбіт-ражного суду здійснюється в порядку, передбаченому законодавст-вом України. Ліквідація вважається завершенню, а Підприємство -таким, що завершило свою діяльність, з моменту внесення відпові-дного запису до державного реєстру.