Стаття 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯI КОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Для забезпечення належного функціонування Підприємства Учасники створюють наступні органи управління і контролю:

-          Збори Учасників - вищий орган управління;

-          Дирекція, що здійснює оперативне керівництво поточною дія-льністю Шдприємства і забезпечує виконання рішень, прийнятих Зборами Учасників;

-          Ревізійна комісія - здійснює внутрішній контроль за фінансо-во-господарською діяльністю Дирекції Шдприємства.