Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_caf1edd6ef6453c4632d61c279112e44, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

Українсько-німецьке підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю „Агро-ТЕХНІК Воронівці", іменоване надалі „Підприємство”, створено відповідно до Установчого договору від 31 січня 1994 року (надалі “Установ-чий договір").

Стаття 1. УЧАСНИКИ, НАЗВА ТА АДРЕСА ШДПРИЄМСТВА

1.1.      Учасниками Підприємства є:

Колективне сільськогосподарське підприємство “Воронівське” Хмельницького району Вінницької області є юридичною особою за законодавством України.

"Аграргеносеншафт Кемніц", що є юридичною особою за за-конодавством Федеративної Республіки Німеччини.

1.2.      Повна назва Підприємства:

•          українською мовою: Українсько-німецьке підприємство з іно-земними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відпо-відальністю "Агро-технік Воронівці";

•          російською мовою: Украинско-немецкое предприятие с иност-ранньши инвестициями в форме общества с ограниченной ответственностью "Агро-ТЕХНИК Вороновцьі";

Скорочена назва:

-          українською мовою: "Агро-ТЕХНІК Воронівці" Лтд.;

-          російською мовою: "Агро-техник Вороновцьі" Лтд.;

-          німецькою мовою: "Agro-TECHNIK Woroniwzi GmbH.

1.3.      Адреса Підприємства:

Україна, Вінницька область, Хмельницький район, село Воронівці.

Стаття 2. МЕТА СТВОРЕННЯ I ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ШДПРИЄМСТВА

2.1.      Метою створення Шдприємства є організація спільного ве-дення сільського господарства, впровадження новітніх світових технологій у сільськогосподарське виробництво, підвищення обся-гів виробництва сільськогосподарської продукції, та одержання прибутку в інтересах Учасників.

2.2.      Предметом діяльності Підприємства є:

організація і ведення рослинництва і тваринництва, включаючи виробництво промислової сировини і насіннєвого матеріалу;

-          переробка й обробка сільськогосподарських продуктів, а також торгівля ними;

-          здійснення торгівлі сільськогосподарськими машинами, облад-нанням і предметами сільськогосподарського призначення всіх видів, а також надання послуг, пов'язаних із сільськогосподар-ським виробництвом;

-          виконання робіт, збереження і транспортування сільськогоспо-дарських продуктів, сировини, устаткування, матеріалів і т. ін. з використанням усіх можливих шляхів, техніки і транспортних засобів як внутрідержавного, так і міжнародного сполучення;

-          організація і фінансування робіт з модернізації виробництва на сільськогосподарських підприємствах України;

надання маркетингових, рекламних, посередницьких, сервіс-них, консультаційних та інших комерційних послуг;

-          організація оптової й роздрібної торгівлі на території України і за кордоном, як за вільно конвертовану, так і за національну валюту;

-          здійснення зовнішньоторговельних операцій;

-          інвестування власних і позикових коштів у різні галузі госпо-дарства, у тому числі через створення підприємств з іноземни-ми інвестиціями, торгових фірм, участь в асоціаціях, концер-нах, консорціумах і торгових домах;

-          здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним за-конодавством України, і які відповідають меті створення Під-приємства.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_caf1edd6ef6453c4632d61c279112e44, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0