Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ III. ЕКОНОМІЧНИЙ БАЗИС СТВОРЕННЯ ТА ДІЯ-ЛЬНОСТІ ШДПРИЄМСТВА : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Розділ III. ЕКОНОМІЧНИЙ БАЗИС СТВОРЕННЯ ТА ДІЯ-ЛЬНОСТІ ШДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Створення Шдприємства не тягне за собою ліквідацію його Засновників. Внаслідок створення Шдприємства виникає нова юридична особа, господарська самостійність якої забезпечується за рахунок переданих їй Засновниками майна, грошових засобів та майнових прав.

Підприємство здійснює господарську діяльність, головним чином, в галузі рослинництва та тваринництва. При цьому Підпри-ємство інтенсивно розвиває та вдосконалює власне сільськогоспо-дарське виробництво і поряд з цим налагоджує надання різноманіт-них послуг та виконання для сусідніх господарств робіт, пов'язаних з вирощуванням сільськогосподарської продукції. 3 часом та по-етапно Підприємство розвиває власну інфраструктуру для перероб-ки сільськогосподарської сировини з наступною торгівлею вигото-вленими продуктами, а також активно вкладає кошти, зароблені в процесі первинного сільськогосподарського виробництва в супутні сфери матеріального виробництва та послуг.

Економічна основа, на якій базується функціонування Підпри-ємства в якості господарської одиниці, життєздатної в жорстких ринкових умовах, зводиться за рахунок:

майна, що передається Засновниками до статутного фон-ду Підприємства. При цьому вартість такого майна не вихо-дить за обсяги мінімально встановленого законодавством

України розміру статутного фонду, який забезпечує набуття Підприємством найбільш оптимального правового статусу з точки зору податкового, митного та валютного законодавства; забезпечення Підприємства необхідною технікою, облад-нанням та засобами захисту рослин, що постачаються іноземним інвестором на умовах відстрочки оплати їх ва-ртості. Таким чином, іноземний інвестор за рахунок власних коштів постачає Підприємство протягом періоду його еконо-мічного становлення необхідними засобами виробництва, a Підприємство сплачує вартість поставлених засобів протягом взаємноузгодженого періоду часу (орієнтовно: - три роки з да-ти постачання) після чого стає їх повноправним власником; використання на орендній основі стьськогосподарських угідь та засобів виробництва, що знаходяться у власності украін-ського партнера. Підприємство за взаємоузгоджену плату орен-дує в українського Засновника землю та майно, які продовжують знаходитися у власності українського Засновника; втьного розпорядження продукцією, що вироблена Підприєм-ством. Підприємство, поряд з виконанням обгрунтованих обся-гів зобов'язань, які витікають з державного замовлення чи дер-жавного контракту, самостійно та при суворому дотриманні вимог законодавства України вільно визначає напрямки збуту виробленої ним продукції з метою забезпечення і підтримання належного рівня самоокупності та самофінансування; застосування сучасних методів управління виробництвом з широким використанням найновіших світових технологій. Управління діяльністю Підприємства будується на принципах економічної доцільності та прогнозованості, а ефективність та прибутковість виробництва забезпечується за рахунок змен-шення господарських витрат та постійного нарощування якос-ті продукції.