Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ І. МЕТА : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Розділ І. МЕТА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Правові та економічні основи створення та діяльності сільсько-господарських підприємств за участю українських та іноземних суб'єктів господарювання, містять у собі характеристики базових принципів, на яких будується співробітництво партнерів, що поста-вили собі за мету створити високорентабельне, перспективне сіль-ськогосподарське виробництво з найсучаснішим управлінням та могутнім експортним потенціалом.

Ідеї, що покладені у фундамент міжнародного співробітництва на рівні окремих господарських одиниць, варіант якого пропагуєть-ся правовими та економічними Основами, суттєво відрізняється від досить поширених на теперішній час випадкових та хаотичних кон-тактів між українськими та іноземними підприємцями, наслідками яких для сільськогосподарських виробників України є розрахунки у вигляді половини врожаю, а то й більше.

Відмінність полягає саме в тому, що зміст пропонованої ідеї зводиться до довгострокового взаємовигідного співробітництва, яке супроводжується створенням сільськогосподарського підприємства з іноземними інвестиціями, заснованого за участю українських то-варовиробників та іноземних інвесторів.

Подібного роду співробітництво базується на принципах, які реально забезпечують гарантії законних прав власності українсько-го партнера на землю й інше майно, та вигідне для останнього з то-чки зору:

-          безпосереднього доступу до найновіших світових сільськогос-подарських технологій та засобів виробництва, що гарантують високу якість та екологічну чистоту продукції;

-          реального доступу до світових ринків збуту сільськогосподар-ської продукції;

-          можливості освіти, навчання та перепідготовки українських спеціалістів, в тому числі в зарубіжних державах, для освоєння ними азів підприємництва, передового наукового досвіду та су-часного менеджменту;

перспективи поетапного створення в сільській місцевості су-часної інфраструктури, включаючи галузі переробки та торгівлі продуктами сільського господарства, а також сфери послуг;

-          створення економічних передумов для соціальної захищеності

трудового колективу та пенсіонерів.

Іноземний інвестор зацікавлений участю в довгостроковому спів-робітництві з його українським партнером, оскільки для нього:

-          відкриваються нові можливості для капіталовкладень з перспективою отримання прибутку;

створюються нові перспективи для подальшого розширення та поглиблення кооперації в сфері виробництва засобів сільсько-господарського виробництва, а також в галузі переробки сіль-ськогосподарської сировини;

-          відкривається доступ до потенційно великих ринків збуту сільськогосподарських технологій, техніки та обладнання, впровадження сучасних систем управління виробництвом.

В результаті тривалої та кропіткої роботи в напрямку реаліза-ції ідеї, що міститься в цих Основах, повинно бути створено могут-нє принципово нове та конкурентоспроможне в жорстких ринкових умовах сільськогосподарське підприємство, яке відрізнятиметься такими ознаками:

висока культура землеробства та тваринництва з широким за-стосуванням новітніх досягнень світової сільськогосподарської науки;

-          висока прибутковість в первинному виробництві, так само як і в широкорозгалужених сферах переробки та торгівлі; максимально висока продуктивність праці за рахунок викорис-тання передових технологій, засобів виробництва, впроваджен-ня сучасних систем управління та вдосконалення системи сти-мулювання праці спеціалістів та працівників;

-          забезпечення високих рівнів якості та екологічної чистоти сіль-ськогосподарської продукції.