Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Б : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Додаток Б


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ

створення та діяльності на території України

сільськогосподарських підприємств

за участю українських та іноземних

товаровиробників

ВСТУП

Успіх впровадження глибоких та широкомасштабних перетво-рень, яких нагально потребує сьогодні сільське господарство Укра-їни, залежить, в першу чергу, від двох головних факторів. По-перше, - від рішучості, цілеспрямованості та послідовності тих по-літичних заходів, що здійснюються органами державної влади України всіх рівнів; і, по-друге, - від здатності самих українських сільськогосподарських товаровиробників не просто пережити скру-тні часи, але й вже сьогодні закласти надійний фундамент майбут-нього благополуччя.

Оскільки рівень політичного впливу самих товаровиробників, і не тільки сільськогосподарських, на процес здійснення економіч-них реформ, яким за мету повинне було б слугувати поліпшення фінансової та господарської ситуації в усій Україні, поки що не до-сить високий, то перший з двох вказаних факторів майже не зале-жить від волі сьогоднішніх трудівників села. Проте, що стосується другого з факторів, суть якого зводиться до спроможності сільсько-господарських підприємств не тільки продовжувати, але й розши-рювати та вдосконалювати виробництво продукції, то він знахо-диться в прямій та повній залежності від волі, рішучості та ступеня мобілізаційної готовності самих товаровиробників протистояти тимчасовим труднощам, а також від їх вміння пристосуватись до нових економічних реалій і умов свого існування, тобто переосмис-лити своє місце в економічному просторі і, як наслідок, грунтовно переглянути використовувані досі методи господарювання.

Сьогодні, досягти високого запасу міцності та стабілізації свого фінансово-матеріального стану нинішній товаровиробник може лише за рахунок максимального напруження власних внутрішніх резервів, а також раціонального залучення та використання зовніш-ніх джерел та чинників поліпшення процесу основного виробницт-ва.

Спираючись лише на власні сили та можливості, розраховувати на швидкий успіх, враховуючи теперішні надзвичайно складні фі-нансово-економічні умови, занадто проблематично.