Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.2. Поліпшення інвестиційного клімату : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

5.2. Поліпшення інвестиційного клімату


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Як засвідчує досвід країн з ринковою та перехідною економі-кою, чим більше в економіку країни надходить інвестицій, тим бі-льше шансів у неї для інноваційного розвитку. Інвестиції для Укра-їни важливі і з погляду економічного зростання. На думку експертів, Україні, щоб без проблем вступити до ЄС, необхідно до-сягти рівня ВВП порядку 6 тис. дол. на душу населення. Такий до-статок дає можливість країні вирішувати без особливих труднощів невідкладні соціально-економічні питання. А в Україні цей показ-ник на початку 2005 року становив близько 1,4 тис. дол. Простий математичний розрахунок свідчить, щоб перетворити 1,4 тис. у 6 тис, використовуючи головним чином внутрішні інвестиції, навіть за щорічного 10-відсоткового зростання ВВП, потрібно майже 20 років. Отже, сьогодні для України особливу актуальність має залу-чення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) [123 ].

Українське керівництво часів незалежності намагалося створи-ти відповідну законодавчу базу, яка б сприяла залученню ПІІ. В бе-резні 1992 р. вийшов Закон України „Про іноземні інвестиції". У 1993 р. з'явився Декрет Кабінету Міністрів „Про режим іноземного інвестування" і Закон України „Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україну". У 1996 р. парламент прийняв За-кон України «Про режим іноземного інвестування» Ця законодавча база сприяла надходженню іноземних інвестицій (рис. 5.2).

9 т—

1         

0 -I      ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,          

1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005

Рис.5.2. Обсяги прямих іноземних інвестицій, що надійшли в еко-номіку України в 1997 - 2004 pp., млрд. дол.

Але обсяги надходжень не відповідають потребам країни. Рі-вень ПІІ в Україні один із найнижчих у Східній Європі - близько 190 дол. на людину. Це в десятеро менше, ніж у Польщі.

У 1993 р. було надано безпрецедентні пільги терміном на 10 років СП з іноземними інвестиціями. Вони спричинили бурхливе кількісне зростання спільних підприємств - вже на