Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
РОЗДІЛ 5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В АПК 5.1. Відкритість економіки та зовнішньоекономічна політика України в сфері залучення іноземних інвестицій : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В АПК 5.1. Відкритість економіки та зовнішньоекономічна політика України в сфері залучення іноземних інвестицій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Трансформаційний характер економіки України призвів до ско-рочення обсягів внутрішнього інвестування та обмеження власних фінансових ресурсів. Ситуація, що склалася, обумовлює необхідність залучення прямих іноземних інвестицій у всі сфери економіки.

Аналіз обсягів та напрямків використання іноземних інвестицій свідчить, що вони незначні за обсягами, використовуються нераці-онально і неефективно.

За останні роки (2000 - 2004) в Україні відбулися певні позити-вні зміни. Досягнуто не короткотермінових, а фактично сталих те-мпів швидкого економічного зростання. 3 урахуванням прогнозних результатів 2004 року середньорічні темпи зростання ВВП за останні п'ять років (2000 - 2004) становитимуть близько 9% , у 2004 році - 13,6%. Проте, такі позитивні економічні показники не є приводом для самозаспокоювання. Зокрема, це стосується зрос-тання валового внутрішнього продукту. Адже коли розкласти цей показник на складові, то 69% приросту відбулося за рахунок зовні-шньоторговельних операцій. Тоді як в США ця частка у ВВП ста-новить лише 10%, а в західноєвропейських країнах - близько 30%. Водночас сьогодні Україна за обсягами економічного розвитку пе-ребуває лише на рівні 1968 - 1970 років. I щоб вийти на рівень 1990 року, треба працювати з такими темпами зростання принаймні до 2010 року. Правда, питання лежить в іншій площині: в умовах пе-ребудови всієї економіки, її структури, важливе значення мають не так кількісні показники, як системність .

На різних рівнях і гілках влади ведуться дискусії відносно на-прямів виходу з цієї ситуації. I шляхи виходу з кризи нерідко про-понуються абсолютно протилежні. В основному їх можна звести до двох напрямків:

-          вимоги посилення ролі держави у всіх сферах суспільного