Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Активізація зовнішньоекономічної діяльності в молокопро-дуктовому виробництві : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

4.2. Активізація зовнішньоекономічної діяльності в молокопро-дуктовому виробництві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Посилення ролі України на світових ринках сільськогосподар-ської продукції та продовольства має виходити з її переваг у тери-торіальному поділі праці в сфері АПК. Реалізація експортних мож-ливостей, забезпечення максимального ефекту від міжнародного співробітництва повинні спиратися на ті порівняльні переваги, якими реально володіє даний комплекс, або які можуть бути суттє-во збільшені у найближчій перспективі.

В зовнішньоекономічній діяльності галузей АПК спостерігаєть-ся затяжна криза. її загальними ознаками є різке розбалансування між експортом й імпортом, деформація їх структури; стрімке па-діння обсягів експорту товарів; формування структури експорту під впливом стихійних процесів; обмежена відтворювальна можливість експорту та структурний стан імпорту; порушення антимонополь-ного законодавства; недобросовісна конкуренція та інші.

Вирішення проблем, які склались в зовнішньоекономічній дія-льності АПК України, повинно здійснюватися в контексті широко-го міжнародного співробітництва. Сфера зовнішньоекономічних відносин може й повинна відіграти важливу роль у відпрацюванні механізму господарювання національної економіки, що задає трає-кторію прискореного довгострокового економічного зростання [56, с. 142].

Протягом останніх років практика державного регулювання зо-внішньоекономічної діяльності грунтувалася на концепції «захисту внутрішнього ринку». Під цим поняттям розуміли цілий комплекс заходів, спрямованих на обмеження експорту. Це, зокрема, обкла-дання податком валютної виручки експортерів, обов'язкова умова

продавати частину валютної виручки за штучно завищеним курсом національної валюти та ін.

В Україні тривалий час фактично не були визначені пріоритети в експортній політиці, не розроблені механізми заохочення експор-ту товарів з високим рівнем переробки (кінцевого продукту). Тому, не маючи відповідного матеріального заохочення, виробники здебі-льшого експортували сировину, а внутрішній ринок насичувався імпортною продукцією з цієї ж сировини.

Нині існує ряд загальних причин, які