Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Невиробничий персонал : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Невиробничий персонал


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

1%

Рис. 4.1. Структура трудових ресурсів ЗАТ «Білосвіт - Умань», 2004 р.

Отже, за останні п’ять років на підприємстві суттєвих змін в структурі зайнятого персонал– не спостерігалось.

Колектив ЗАТ «Білосвіт Умань» працює ефективно і злаго-джено. Генеральний директор підприємства об’єднав навколо себе команду професіоналів. Спільними зусиллями трудового колективу визначаються довгострокові орієнтири роботи підприємства, пер-шочергові стратегічні завдання та шляхи їх вирішення.

Керівники підприємства є прихильниками демократичного сти-лю управління, тому надають спеціалістам достатньо повноважень, а персоналу - максимальну свободу, віддаючи перевагу контролю за результатами, а не процесам праці, намагаючись залучати до участі в управлінні кожного працівника.

3 метою вивчення досвіду роботи передових підприємств моло-копродуктової галузі, головні спеціалісти ЗАТ «Білосвіт - Умань» здійснюють поїздки як на українські підприємства, так і за кордон (в Казахстан, Польщу, Голландію, інші країни). Закордонне стажу-вання сприяє підвищенню ефективності виробництва, збільшенню асортименту продукції, пошуку нових партнерів та налагодженню співпраці з ними.

Управління підприємством здійснюється за лінійно-функціональною схемою, яка базується на розподілі повноважень та відповідальності за функції управління і передбачає прийняття рішень по вертикалі. Така структура дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а функціональні підрозділи лише допо-магають керівникам вирішувати управлінські завдання.

Таким чином, структура управління, завдяки своїй ієрархічнос-ті, забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень, сприяє спеціалізації та підвищенню ефективності роботи функціональних підрозділів.

Керівники підприємства як вищого, так і середнього рівня, бе-руть активну участь в управлінні виробництвом. На підприємстві розроблені схеми управління, починаючи від вищого керівництва і закінчуючи виробничою бригадою. Визначена чітка підпорядкова-ність, постійно пр