Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
У складі виробничої структури ЗАТ «Білосвіт-Умань» діють та-кі підрозділи: : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

У складі виробничої структури ЗАТ «Білосвіт-Умань» діють та-кі підрозділи:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

>          цех незбираної молочної продукції;

>          дільниця з виробництва йогурту;

>          дільниця з виробництва масла - казеїну;

>          дільниця з виробництва глазурованих сирків.

Для забезпечення нормального функціонування виробничого процесу підприємство має допоміжні підрозділи:

>          котельню;

>          компресорну дільницю;

>          дільницю з ремонту обладнання;

>          електродільницю;

>          транспортну дільницю;

>          відділ складів;

>          виробничу лабораторію.

Комплекс заходів з реструктуризації створив основу для сього-днішнього статусу «Білосвіт-Умань». За короткий термін підприєм-ство ввійшло до складу провідних українських виробників молоч-ної продукції, які успішно конкурують на молочному ринку.

Перша партія продукції ЗАТ «Білосвіт-Умань» поступила в то-ргову мережу м. Києва у липні 1998 року. На той час на заводі ще не було встановлено сучасне обладнання. На споживчому ринку були присутні лише місцеві виробники, і мало хто вірив, що під-приємство зможе організувати щоденну безперебійну поставку продукції в м. Київ, яке розташоване на відстані 206 км. Але вже

через кілька місяців на ринку з'явилась продукція з торговою мар-кою «Білосвіт».

Сьогодні продукція з цією маркою реалізується у всіх містах з населенням більше 1 млн. чоловік. її вважають продукцією для ка-тегорії покупців з середніми доходами і доходами вище середнього. За рівнем дистрибуції в Києві «Білосвіт» займає друге місце. Такого результату досягнуто завдяки системній роботі відділу продажу і чіткій логістиці, якій на підприємстві приділяється посилена увага.

Підприємство переробляє в середньому 100 тонн сировини за добу і цей показник є стабільним. Навіть у зимово-літній період ко-ливання знаходяться в межах не більше 5 %. Такого результату до-сягнуто за рахунок проведення організаційної роботи з формуван-ня сировинної бази. Через відомі проблеми в тваринницькій галузі, прилегла сировинна зона ЗАТ «Білосвіт-Умань» забезпечує вироб-ництво сировиною від необхідного об'єму лише на 5 %. 90-95% об'єму сировини постачається з Київської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградських областей з радіусом близько 180 км.

Розвитку сировинної зони сприяла цілеспрямована робота. За кошти підприємства було обладнано 15 молокоприймальних пунк-тів партнерських господарств, які обслуговує спеціальна бригада. В майбутньому планується кількість таких молокоприймальних пунк-тів збільшити.

Сировина, яка поставляється на ЗАТ «Білосвіт-Умань» високої якості і забезпечується зваженою та обгрунтованою ціновою полі-тикою. Середня ціна, яку підприємство платить за сировину, скла-дає 0,874 грн./кг плюс 20% дотацій (станом на квітень 2004 року).

Підприємства, що співпрацюють із ЗАТ «Білосвіт-Умань», вкладають кошти в обладнання доїльних залів, охолоджувальні установки, працюють над якістю молока, оскільки надійна співпра-ця з переробними підприємствами дозволяє їм вбачати в молочно-му тваринництві надійну перспективу.

Підвищення ефективності виробництва потребує раціонально-го використання трудових ресурсів. Нині на підприємстві працює 387 чоловік, із них 308 - робітники, 75 - спеціалісти, 4 працівники невиробничої сфери (табл. 4.1).

Із розвитком виробничих потужностей ЗАТ «Білосвіт - Умань» виникла потреба у збільшенні чисельності працівників. У 2000 році на підприємстві працювало 223 особи, a у 2004 р. - 387, тобто за п'ять років чисельність зайнятих зросла на 74 %. Питома вага жінок

у складі підприємства сягає 56 %, серед робітників їх - 61 %. Виро-бничі процеси забезпечують: апаратники пастеризації та охоло-дження молока і молочних продуктів, оператори лінії розливу мо-лока та молочних продуктів, приймальники молочної сировини, апаратники виробництва заквасок, виробники сиру, маслороби, на-лагоджувальники обладнання.

Таблиця4.1 Структура трудових ресурсів на ЗАТ «Білосвіт-Умань».

Показники     2000 р.            2001 р.            2002 р.            2003 р.            2004 р.            2004р. у

%ДО

2000р.

Загальна чисельність трудових ресурсів, всього   223      318      318      338      387      174

в т. ч. виробничий персонал          220      314      314      334      383      174

з них: робітники        169      249      249      363      308      182

спеціалісти і службо-вці       54        65        65        71        75        139

невиробничий персо-нал    3          4          4          4          4          133

Допоміжний процес виробництва забезпечують машиністи компресорної установки, оператори котельні, водії, слюсарі-ремонтники, електрики, вантажники, підсобні робітники.

У складі підприємства в 2004 р. (рис. 4.1) забезпечували безпе-ребійність виробництва 80 % робітників, 19 % - спеціалістів та 1 % - невиробничого персоналу, тоді як у 2000 р. їх частка складала від-повідно 77%, 25 та 1 %.

Спеціалісти 19%

Робітники

80%