Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Б.П. Дмитрук

Н.Я. Пітель

С.М. Подзігун

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СІЛЬСЬКОМУ

ГОСПОДАРСТВІ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

 

Киів – 2007

вищих навчальних закладів

УДК 631.164.23 ББК 65.9(4Укр)56:4 Д 53

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-Г-1036 від 08.11.2006 р.)

Рецензенти:

Гудзинський О.Д. – доктор економічних наук, професор кафедри ме-неджменту Національного аграрного університету;

Губенко В.І. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації та зовнішньоекономічної діяльності Білоцерківського держав-ного аграрного університету.

Дмитрук Б.П., Пітель Н.Я., Подзігун С.М.

Спільне підприємництво в сільському господарстві: На-вчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 228 с.

ISBN 978-966-364-426-4

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності, іноземного інвестування та створення спільних підприємств в Україні, аналізується досвід функціонування спільних підприємств із залученням іноземних інвестицій в сільському господарстві. Особлива увага приділена дослідженню зовнішньоеконо-мічної політики України в сфері залучення іноземних інвестицій, пол-іпшенню інвестиційного клімату, обґрунтуванню ролі держави в підтримці інвестиційних процесів у напрямку інтеграції до світової економіки.

Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів, викладачів вузів, слухачів системи післядиплом-ної освіти, працівників підприємств і організацій сфери АПК, а також тих, хто прагне самостійно підвищити свій професійний рівень з про-блем спільного підприємництва та інтеграційних процесів.

ISBN 978-966-364-426-4     © Дмитрук Б.П., Пітель Н.Я.,

Подзігун С.М. 2007. © Центр учбової літератури, 2007.