Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Джерелами формування майна товариства є: : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Джерелами формування майна товариства є:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

-          грошові та матеріальні внески засновників;

-          доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

-          доходи від цінних паперів;

-          кредити банків та інших кредиторів;

-          капітальні вклади і дотації з бюджетів;

-          придбання майна інших підприємств, організацій тощо;

-          безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

-          одержаних прибутків, а також іншого майна та майнових прав, набутих товариством на підставах, не заборонених чинним за-конодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна несе това-риство.

Відповідно до статуту, спільне підприємство „Айова" само-стійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність за такими напря-мами:

♦          вступає у договірні відносини з іноземними фірмами, підпри-ємствами, приватними особами;

♦          бере участь в об'єднаннях, асоціаціях, акціонерних товарист-вах, банках;

♦          користується кредитами, інвестиціями іноземних юридичних, фізичних осіб та інвестує їх діяльність;

♦          формує за участю іноземних фахівців тимчасові наукові, творчі та інші колективи;

♦          орендує, купує в іноземних юридичних, фізичних осіб облад-нання, прилади, механізми, будови, споруди, сировину, матері-али, майнові права, права та інтелектуальну власність;

♦          займається пошуком потенційних іноземних партнерів для спі-льної реалізації своїх програм;

♦          надає практичну допомогу діловим партнерам в Україні та за кордоном у патентно-правових питаннях, рекламі, збуті сільсь-когосподарської продукції та її переробці, реалізації товарів, послуг, сервісного обслуговування тощо;

♦          здійснює торговельно-посередницькі операції у сфері зовніш-ньоекономічних зв’язків за номенклатурою товарів і послуг, за якими такі операції не заборонені законодавством;

♦          бере участь та проводить міжнародні висгавк