Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Виробничо-господарська діяльність українсько-американського СП «Айова» : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

3.2. Виробничо-господарська діяльність українсько-американського СП «Айова»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

В умовах реформування аграрної сфери економічне відтворен-ня основних фондів здійснюється, в основному, шляхом інвести-ційного забезпечення. Інвестування є однією з основних форм фі-нансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Основними складовими інвестиційної привабливості сільського го-сподарства України є родюча земля, недорогі та кваліфіковані тру-дові ресурси, великий внутрішній ринок та вигідне географічне по-ложення для експорту продукції.

У Черкаській області є ряд підприємств, які займаються виро-щуванням зернових, одним із яких є українсько-американське спі-льне підприємство (СП) „Айова”, створене 28 грудня 2002 року в Тальнівському районі Черкаської області.

Засновниками товариства виступають: - юридична особа - компанія „Омні Трейд. Інк” в особі засновника Федоровича Р.Б.

фізичні особи - громадяни України Ржечицький О.В. і Бойко

В.О.

Товариство створене з метою виробництва товарної сільського-сподарської продукції, її переробки, реалізації й отримання прибут-ку від здійснюваної ним діяльності.

СП „Айова” має відокремлене майно, самостійний баланс, роз-рахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків. Має печат-ку, штампи та бланки зі своїм повним найменуванням, товарний знак та інші реквізити. Підприємство є суб’єктом зовнішньоеконо-мічної діяльності, засноване й діє на засадах угоди про спільну час-ткову власність учасників.

Для забезпечення діяльності за рахунок грошових, майнових та немайнових вкладів, підприємством створений статутний фонд в сумі 1,05 млн. грн. (за рахунок внеску „Омні Трейд. Інк.” в розмірі 1,03 млн. грн. та грошових внесків засновників в загальному розмі-рі 16,5 тис. грн.).

Товариство створило також резервний (страховий) фонд у роз-мірі 25% статутного фонду шляхом щорічних п’ятипроцентних від-рахувань від суми чистого прибутку.

Частка „Омні Трейд. Інк.” в статутному фонді товариства скла-дає 80 %. Інші 20 % належать засновникам української сторони, a саме: Ржечицькому О.В. - 10 % (1650 грн.) і Бойку В.О. - 10 %.