Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Строк дії протоколу. : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Строк дії протоколу.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Корисно передбачати положення про те, що протокол не є юри-дичною підставою для виникнення якихось майнових, фінансових та комерційних зобов'язань для сторін, які могли б бути предметом судового розгляду, а також про зобов'язання сторін по збереженню конфіденційності всього змісту переговорів або окремих питань, тому що сторони одержали визначену комерційну інформацію, роз-крили свої плани на майбутнє.

У процесі підготовки установчих документів (проектів) треба усвідомити важливість ретельної розробки статуту спільного під-приємства, що має визначити: предмет і цілі діяльності СП, його місцезнаходження, склад учасників; розмір статутного фонду і час-ток партнерів у ньому, порядок його формування; склад і компете-нцію органів управління, порядок прийняття рішень та коло за-вдань, розв'язування котрих вимагає одностайної думки; порядок припинення діяльності (ліквідації) СП .

Установчий договір і статут мають самостійне значення й одна-кову юридичну силу, повинні затверджуватись і змінюватись в од-ному й тому ж порядку. Вони не повинні текстуально дублювати один одного, хоча найбільш принципові положення текстуально треба формувати ідентично. Це відноситься до найменування підприємства і його місцезнаходження, розміру статутного фонду, розміру і складу внеску кожного учасника, порядку і строків вне-сення вкладів; порядку поділу прибутку, порядку формування і по-вноваження органів управління; умов ліквідації підприємства . При розходженні цих формувань вагомим є положення установчого договору, зареєстрованого нарівні з статутом.

Обов'язковим є визначення у статуті: прізвища власника та на-йменування підприємства; його місцезнаходження; предмету і ці-лей діяльності; органів управління, порядок їх формування і компе-тенції; повноваження трудового колективу та його виборних органів; органу, який має право представляти інтереси трудового колективу; порядок створення майна підприємства; умов реоргані-зації та ліквідації підприємства.

Отже, детальне фіксування перерахованих положень є прерога-тивою тільки статуту. Вони можуть бути викладені і в тексті уста-новчого договору, але у загальній формі.

Статут дає цілісне уявлення про правовий статус підп