Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Спільне підприємство(СП) це : : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Спільне підприємство(СП) це :


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

1.         Підприємство з іноземними інвестиціями.

2.         Форма господарського співробітництва з іноземним партнером, при якій створюється спільна виробничо-господарська база та виготовляється продукція (послуги) загальної власності як вітчи-зняного, так і іноземного партнера.

Характерними особливостями СП (або підприємств з інозем-ними інвестиціями) є наявність довготривалої угоди про господар-ське співробітництво, об'єднання й оцінка активів обох сторін, їх спільних інвестицій, реалізація погоджених завдань шляхом ство-рення самостійних органів управління та участь партнерів у розпо-ділі прибутку й відшкодування збитків відповідно до вкладеного капіталу .

Серед основних переваг спільних підприємств доцільно виок-ремити комплексність господарського співробітництва партнерів, спільну відповідальність партерів за ефективність діяльності під-приємства та стабільність і довгостроковий характер вирішення го-сподарських завдань.

Розвиток спільних підприємств в Україні характеризують такі тенденції :

V         висока динаміка створення, розширення масштабів, видів та сфер діяльності;

V         переважна більшість партнерів із країн, що розвиваються;

V         створення спільних підприємств, як правило, на двосторонній основі;

V         орієнтація міжнародних СП на виробництво товарів, якими сві-тові ринки недостатньо насичені, традиційна їх експортно-імпортна орієнтація;

V         обережність іноземних партнерів у великих інвестиціях та до-сить активна участь малих зарубіжних фірм, орієнтованих на шви-дку віддачу невеликих інвестицій;

V         зосередження міжнародних СП у промислових центрах і регіо-нах України, формування центрів спільного підприємництва.

Заслуговує уваги виявлена аналітичним шляхом низка причин недостатньо високої результативності діяльності міжнародних СП з погляду вирішення організаційно-економічних завдань і пріорите-тів України у сфері спільного підприємництва. їх можна класифі-кувати наступним чином :

V         потенціал іноземного інвестування виробництва більшості то-варів споживчого призн