Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Правова база функціонування спільних підприємств : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

2.2. Правова база функціонування спільних підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Регулювання діяльності спільних сільськогосподарських під-приємств як суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності АПК, вхо-дить до сукупності проблем сучасних аграрних перетворень в Укра-їні, які можна вирішити лише за умови створення надійної законодавчої бази, яка була б достатньо відпрацьованою, діяла без-відмовно і захищала селян .

Правове поле функціонування СП формується з врахуванням складності цієї організаційно-правової форми та включає два аспе-кти: національно-правовий і міжнародно-правовий . Функціо-нуючи в межах законодавчого простору України, спільні підприємства стають залежними від політики держави по відношенню до іноземного капіталу. Такий політичний підтекст особливо відчут-ний, коли мова йде про створення СП у сільськогосподарському виробництві, так як це передбачає використання основного багатс-тва України - земельних ресурсів.

У міжнародній практиці з метою забезпечення захисту інвести-цій від ризиків, пов'язаних з форс-мажорними обставинами та не-передбаченими діями законодавчої влади, у межах міжнародного правового регулювання практикується укладання спеціальних дво-сторонніх угод про інвестиції та включення норм про режим інвес-тицій в торгівельні договори.

Перші кроки до здійснення багатостороннього міжнародного регулювання іноземних інвестицій були зроблені ще в 1929 році, коли Ліга Націй виступила ініціатором проведення конференції по поводженню з іноземцями і їх власністю.

Основні віхи процесу створення законодавчої бази зовнішньо-економічної діяльності на міжнародному рівні викладені А.В. Омельченком у такій послідовності :

1.         1944 р. - створення Міжнародного Валютного Фонду і Між-народного Банку Реконструкції і Розвитку (МВФ, МБРР);

2.         1962 р. - прийнята Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Про постійний суверенітет над національними природними багат-ствами»;

3.         1965 р. - підписана Конвенція про розгляд суперечок по ін-вестиціях між державами і особами інших держав. Конвенцією пе-редбачено правила арбітражної процедури по вирішенню спірних питань, створення Міжнародного центру з вирішення інвестицій-