Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.

2.         Говорун Т., Кікінеджі О. Стать та сексуальність: психоло-гічний ракурс. Навч.посібник. – Тернопіль: Богдан, 1999. – 384 с.

3.         Ильин Е.Н. Дифферинциальная психология мужчины и женщины. – СПб: Питер, 2002. – 544 с.

4.         Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М.: Педагог, 1991. – 256 с.

5.         Келли Г. Основы современной сексологии. – СПб.: Питер, 2000. – 896 с.

6.         Кле М. Психология подростка. Психосоциальное развитие: пер. с франц. – М.: Педагогика, 1991.

7.         Крайг Г. Психология развития. – СПб, 1997. – 988 с.

8.         Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – 225 с.

9.         Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и об-ществе (гендерный аспект). – К.: ВИПОЛ, 1999. – 172 с.

10.       Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1996. – 699 с.

11.       Москаленко В.В. Гендерна роль як фактор статеворольової со-ціалізації // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 35 річній наукової діяльності Максименка С.Д. – Т. 1. – К.: Міленіум, 2002. – С. 128–136.

12.       Москаленко В.В. Гендерний аспект лідерства // Наукові праці МАУП / За ред. М.Ф. Головатий. – К.: МАУП, 2002. – Вип. 4. – С. 12-15.

13.       Москаленко В.В., Романова В.Г. Формування гендерної ідентичності підлітків в умовах сім’ї // Проблеми загальної та педа-гогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костю-ка АПН України. – Т ІІІ. – Ч. 4. – К., 2000. – С. 124-130.

14.       Москалено В.В., Романова В.Г. Особливості структури ген-дерних образів в уявленнях підлітків // Психологія: зб. наук. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 14. – К.: НПУ ім. М.П. Драгома-нова, 2001. – С. 138-153.

15.       Романова В.Г. Дослідження андрогінності в гендерній іден-тифікації підлітків // Психологія: зб. наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 13. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – С. 292-309.

16.       Хорни К. Женская психология: Пер. с англ. – СПб.: ВЕИ-ЛА, 1993. – 222 с.

17.       Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1996. – 341 с.

18.       Юферова Т.И. Образы мужчин и женщин в сознании под-ростков // Вопр. психол. – 1985. – № 3. – С. 68–75.