Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         “Розведіть” поняття “біологічна стать”, “психологічна стать”, “гендер”.

2.         Дайте визначення процесу статеворольової соціалізації. Чи є тотожними поняття “ статеворольова соціалізація” і “ген-дерна соціалізація”?

3.         Шон Берн в своїй книзі “Гендерна психологія” називає ген-дернорольову соціалізацію диференційною соціалізацією. Проко-ментуйте це .

4.         Що таке статевий диморфізм? Поясніть концепцію стате-вого диморфізму В.А. Геодакяна.

5.         Який зміст Ви вкладаєте в поняття “концептуальна модель маскулінності – фемінності”?

6.         Поясніть значення слів “маскулінність і фемінність”.

7.         Назвіть форми статеворольової соціалізації. Розкрийте їх зміст.

8.         Визначте основні функції статеворольової соціалізації. Як Ви розумієте таку функцію як “інкультурація”?

9.         Назвіть основні агенти (інститути) статеворольової соціа-лізації. Яку роль в цьому процесі відіграє такий інститут як загаль-ноосвітня школа?

10.       Чи є різниця між статевим вихованням і сексуальним ви-хованням? “Розведіть” поняття “статеве” і “сексуальне”.

11.       Розкрийте зміст поняття “гендерна культура суспільства”. Назвіть основні складові елементи гендерної культури. Який еле-мент в цій структурі є системоформуючим?

12.       В чому полягає єдність гендерних стереотипів і гендерних ролей? Чим відрізняється нормативна функція стереотипу від нор-мативної функції ролі?

13.       Покажіть позитивну і негативну сторону регулятивної функції гендерного стереотипу.

14.       Визначте зміст поняття “андрогінний гендерний тип”. Чи згодні Ви з тим, що сучасне суспільство зумовлює саме такий ген-дерний тип особистості?

15.       Дайте визначення поняттю “гендерна роль”.

16.       Чи знайоме Вам явище “скляної стелі”? Якщо так, то на-ведіть приклади.

17.       Дайте оцінку феміністичному рухові.

18.       Як діє механізм ідентифікації в процесі статеворольової соціалізації?

19.       Назвіть теорії, які аналізують механізм ідентифікації.

20.       Дайте визначення поняттю “гендерна ідентичність”. Які етапи формування гендерної ідентичності виділяються в психо-логічній літературі? Покажіть внесок Е. Еріксона у створення мо-делі формування гендерної ідентичності особистості.

21.       Які наслідки для особистості має порушення гендерної іден-тичності?

22.       Чим відрізняється кросгендеризм від транссексуалізму?