Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 15. Статеворольова соціалізація особистості : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Глава 15. Статеворольова соціалізація особистості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

магниевый скраб beletage

В широкому розумінні статеворольова соціалізація – це формування особистості як представника певної статі. Про-блема статеворольової соціалізації не є новою, проте акту-альність її не тільки не зменшується, а, навпаки, зростає. Про це свідчить, зокрема, чисельність наукових робіт з психології за останні роки, в яких їх автори намагаються вирішувати різні питання, пов’язані зі статтю особистості. Як і раніше, дослідників цікавлять питання особистісних відмінностей чо-ловіків і жінок, закономірності формування психологічних особливостей статі, фізіологічні основи статевих відміннос-тей, формування статеворольової ідентичності особистості, набуття гендерних ролей та ін.

Стать – це комплекс анатомічних, репродуктивних, пове-дінкових і соціальних ознак, що визначають індивіда як чоло-віка або жінку. В залежності від аспекту дослідження статі роз-різняють: біологічну стать – це сукупність контрастуючих ге-неративних ознак осіб одного виду; психологічну стать – це характеристика особистості і поведінки індивіда з точки зору маскулінності-фемінності. Маскулінність – сукупність ознак, які відрізняють чоловіка від жінки. Фемінність – це сукупність ознак, які відрізняють жінку від чоловіка. Поняття “гендер” (gender – рід) означає стать як соціальне явище, як усе те со-ціальне, що утворюється над біологічною статтю (sex). Оскіль-ки в соціальній психології досліджуються соціокультурні чин-ники формування статевих відмінностей, що повинно знахо-дити відображення і в науковому дослідному інструментарії, то це дає підстави стверджувати, що для визначення відмінно-стей між чоловічими і жіночими якостями в соціальній психо-логії краще віддавати перевагу поняттю “гендер”. Отже гендер – це соціально-психологічне поняття, яке визначає статус лю-дини з точки зору маскулінності або фемінності.