Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте визначення поняттю “ політична соціалізація”.

2.         Назвіть основні методологічні підходи до аналізу процеса політичної соціалізації.

3.         Визначте передумови виникнення теорії політичної соціалі-зації. Хто вважається її засновником?

4.         Які, на Вашу думку, існують причини у переході дослідників процесу соціалізації від загальнотеоретичних розробок до емпіри-ко-теоретичних моделей окремих видів соціалізації?

5.         Назвіть основні напрямки дослідження політичної соціалі-зації у зарубіжній соціальній психології.

6.         Дайте визначення політичної соціалізації з позицій культур-но-діяльнісної концепції.

7.         Назвіть стадії процесу політичної соціалізації, які виділено в науці. Які теорії покладено в основу виділення окремих стадій?

8.         Дайте характеристику різним агентам політичної соціалізації. Висловіть свою думку відносно того, що сім’я залишається основ-ним агентом політичної соціалізації особистості на всіх її вікових етапах життєдіяльності.

9.         Чи потрібно учнів загальноосвітніх шкіл залучати до політи-ки? Якщо так, то в якій формі це потрібно робити? Якщо ні, то як виховувати політично грамотне покоління?

10.       Назвіть форми політичної соціалізації особистості? Якій формі Ви надаєте перевагу і чому?

11.       Що означає стратегія держави з політичного виховання громадян?

12.       В яких трьох психологічних сферах здійснюється процес політичної соціалізації особистості?

13.       Розкрийте зміст когнітивного компонента політичної со-ціалізації. Яке місце в ньому займає елемент політичної самосвідо-мості особистості?

14.       Як Ви розумієте поняття “зріла політична ідентичність особистості”?

15.       Розкрийте зміст трьох рівнів політичної ідентичності: осо-бистісну ідентичність, соціальну (групову ідентичність) і соцієталь-ну ідентичність.

16.       Як Ви розумієте ідентифікацію особистості з соціально-по-літичним простором країни?

17.       Чи може високий рівень політичності особистості не співпа-дати з її громадянськістю? Аргументуйте свою відповідь.

18.       До якого компоненту політичної соціалізації можна віднес-ти політичні інтереси?

19.       Дайте характеристику політичній поведінці особистості в зв’язку з політичними мотивами.

20.       Як пов’язані політичні потреби особистості з її політични-ми мотивами? Проаналізуйте цей зв’язок, спираючись на досліджен-ня відомих соціальних психологів цієї галузі.

21.       Що таке політичність і аполітичність? Розкрийте зміст цих понять.