Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Чи мають право на існування різні визначення поняття “со-ціалізація”?

2.         “Розведіть” поняття “соціалізація”, “соціальний розвиток”, “формування особистості”, “виховання”.

3.         Яке смислове значення має поняття “соціалізованість” в теорії соціалізації?

4.         Чи можна сказати, що “ресоціалізація” – це соціалізація осо-бистості в умовах трансформації суспільства?

5.         Які форми соціалізації виділяються дослідниками і як вони співвідносяться в процесі соціалізації?

6.         Яку роль в процесі соціалізації виконують такі інститути соціалізації, як сім’я, система освіти і виховання та ЗМІ?

7.         Розкрийте зміст процесу соціалізації через розглядання його в таких сферах, як діяльність, спілкування і самосвідомість.

Література

1.         Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация (вве-дение в интерпретативную социологию). – СПб, 1999. – С. 101-137.

2.         Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1994. – С. 240-251.

3.         Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. - СПб., 2002. - С. 361-391.

4.         Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психо-логия личности. Учебн. пос.– М. Аспект–Пресс, 2001,– 301 с.

5.         Ковалева А.И. Социализация личности: норма и отклоне-ние. – М., 1996. - 223 с.

6.         Кон И.С. Социология личности. – М, 1967.

7.         Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К., 1995. – С. 234-266.

8.         Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські аб-риси. – К., 2000.

9.         Лукашевич Н.П. Социология воспитания. – К., 1996. - 180 с.

10.       Москаленко В.В. Социализация личности. – К.: Вища шко-ла, 1986. - 200с.

11.       Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. – М.: Мысль, 1971. – 350 с.

12.       Реан А.А. Социализация личности // Психология личнос-ти в трудах отечественных психологов. – СПб., 2000. – С. 360-365.

13.       Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід. – К., 2000. - 150 с.

14.       Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов на Дону, 1998. – С. 396-508.