Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Дайте визначення поняттю “соціально-історичний тип особистості”.

2.         Яке значення для наук про людину має типологія особис-тостей? Скористуйтеся відповіддю К. Юнга на це запитання.

3.         Охарактеризуйте основні положення концепції “соціально-го характеру” Е. Фромма.

4.         Яке значення “Психології характеру” М.Д. Левітова у вітчизняних розробках проблеми соціального типу особистості?

5.         Концепція типів соціального характеру Б.С. Братуся

6.         Визначення Б.С. Братусем домінуючих установок в різних типах особистостей.

7.         Дайте характеристику соціального типу особистості пост-тоталітарного суспільства (за Б.С. Братусем).

8.         Обгрунтуйте своє розуміння історичності особистості.

9.         Як Ви розумієте поняття “динамічна адаптація”?

10.       Назвіть архетипи старого суспільства і їх вплив на осо-бистість (за І.А.Акчуріним).

11.       Дайте характеристику “ринкової орієнтації характеру” (за Е.Фроммом).

12.       Які показники перехідного стану формування нового типу особистості відмічає К.Хорні?

13.       Що розуміється під “новою технікою існування” як умовою подолання кризових станів особистості?

14.       В якому смислі застосовується поняття “ресоціалізація”?

15.       В чому полягає наукове значення аналогії онтогенетичного розвитку особистості з філогенетичним?

16.       Чи згодні Ви з тим, що поняття “соціальна зрілість особис-тості” і “соціально-історичний тип особистості” збігаються? Обґрун-туйте свою відповідь.

17.       В чому полягає регулятивна та детермінуюча функції со-ціального типу особистості?

18.       Покажіть на прикладах, що поняття “соціальний тип осо-бистості “ є ключем для розуміння суспільних процесів.

19.       Дайте визначення поняттю “індивідуальність”. Співставте поняття “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”.

20.       Яке значення для розуміння взаємозв’язку індивідуально-го і соціального в людині має сформульований Гегелем принцип діа-лектики загального і одиничного, об’єктивного і суб’єктивного?

21.       В чому виражається суперечливість індивідуального і со-ціального в системі “людина-світ”?

22.       В чому полягає принцип індивідуального підходу в системі навчання і виховання?