Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Які рівні соціального середовища виділено У. Бронфенбрен-нером в його моделі “людина – суспільство”?

2.         Як Ви розумієте взаємозв’язок між мікросистемою, мезоси-стемою, екзосистемою і макросистемою?

3.         На якому рівні соціального середовища індивіди здійсню-ють безпосередні взаємовідносини?

4.         Які зв’язки в розвитку людини можна характеризувати як реципрокний процес?

5.         З чого складається макросистема і як вона впливає на осо-бистість?

Основні терміни і поняття

Соціально-економічна модель, реципрокний процес, модель екологічних систем, мікросистема, мезосистема, екзосистема, мак-росистема, рівень життєвого середовища.

Література

1.         Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психо-логия личности: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 301 с.

2.         Бронфенбреннер У. Два мира детей: дети США и СССР. – М., 1976.

3.         Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.

 

РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ В сучасному суспільстві інтерес до проблеми особистості лю-дини є настільки великим, що практично всі суспільні науки звер-таються до цього предмету дослідження.

Оскільки суспільні відносини існують як форма діяльності і поведінки реальних, конкретних індивідів, які є носіями і суб’єкта-ми суспільних відносин, остільки властивості, соціальні якості ре-альних людей, які виявляються в їх взаємодії, визначають власти-вості цілісної суспільної системи. Ось чому шляхи формування осо-бистості визначають подальший розвиток суспільства. У зв’язку з цим проблема особистості набуває не тільки теоретичного, а й прак-тичного значення. Цим пояснюється її актуальність.