Висновки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

Модель екологічних систем, яку запропонував американський психолог Урі Бронфенбреннер, можливо є найвпливовішою модел-лю особистісного розвитку на сьогоднішній день. Згідно з цією мо-деллю розвиток людини – це динамічний процес, що йде у двох на-прямках. Зростаючий індивідуум активно реструктурує своє бага-торівневе життєве середовище і в той же час відчуває вплив з боку елементів цього середовища, взаємозв’язків між ними, а також з боку більш широкого оточення. За Бронфенбреннером, екологічне сере-довище розвитку людини складається з чотирьох систем, що вкла-дено одна в одну, які часто зображаються у вигляді концентричних колець. Він називає ці системи мікросистемою, мезосистемою, ек-зосистемою і макросистемою. Характерною особливістю його мо-делі є гнучкі прямі і зворотні зв’язки між цими 4 системами, через які і здійснюється їх взаємодія.