Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Дайте характеристику гуманістичній теорії особистості.

2.         Поясніть сутність ієрархії потреб за Маслоу.

3.         Одним з ключових принципів гуманістичної психології є недоречність досліджень на тваринах для розуміння людини. Чи згодні Ви з цією ідеєю? Чому?

4.         У поясненні Маслоу потреб самоповаги виділяються дві групи: самоповага і повага з боку інших людей. Подумайте, яку з цих двох груп потреб Ви вважаєте найбільше важливою для збере-ження свого психічного здоров’я? Поясніть.

5.         Чим відрізняється точка зору Маслоу на природу людини від точки зору Фрейда? Підтвердіть свою відповідь ілюстрацією їх позиції за основними положеннями.

6.         Назвіть деякі з основних характеристик самоактуалізова-них людей. Як Маслоу виділив ці характеристики?

7.         Обговоріть різницю між дефицітарним способом життя і метаспособом життя.

8.         Як з’ясувалось, Скіннер і Роджерс розходяться практично за всіма питаннями персонології. Якій з двох позицій Ви віддаєте перевагу? Чи бачите Ви якийсь зв’язок між Вашою точкою зору на ці позиції і Вашими власними думками відносно природи людини?

9.         Як Роджерс пояснює особистісні розлади і психопатологію? Поясніть, чим феноменологічний підхід Роджерса до розладів по-ведінки відрізняється від психоаналітичного підходу Фрейда.

Основні терміни та поняття

Дефіцітарні мотиви, гуманістична психологія, ієрархія потреб, вимірювання особистісної орієнтації, мотиви росту, потреба в без-пеці і захисті, потреба в належності, потреба в самоповазі, самоак-туалізація, становлення, феноменологічний напрямок, фізіологічні потреби, екзистенціальна філософія, відкритість переживанню, по-треба в позитивній увазі, відповідність, тенденція актуалізації, те-рапія, що центрована на людині, феноменологічне поле, екзістенці-альний спосіб життя, емпірична свобода.